Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 3126
Np. 2020-07-12
Np. 2020-07-12
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
GGT: Zachodnie Żelazne Wrota- Galeria Gankowa Żłobisty Szczyt, Rumanowy Szczyt, Ganek III 2020-07-11 Szczegóły
Lobby instruktorskie Kościelec VII- 2020-07-11 Szczegóły
Kutta Batyżowiecki Szczyt IV+ 2020-07-10 Szczegóły
Cesta k Slnku + Motyka (cz.1) Lodowa Kopa V- 2020-07-10 Szczegóły
Cesta k Slnku + Motyka (cz.2) Mały Lodowy Szczyt V 2020-07-10 Szczegóły
Birkenmajer (wariantem Motyka-Sawicki) Łomnica V+ 2020-07-10 Szczegóły
Kamcina Cesta Młynickie Solisko VI 2020-07-10 Szczegóły
Quo Vadis Młynickie Solisko VII 2020-07-10 Szczegóły
Grań Granatów Wielickich Dwoista Turnia, Wielka Granacka Turnia, Wielicka Kopa, Podufała Turnia, Rogata Turnia, Staroleśna III 2020-07-06 Szczegóły
NE Filar + Dorawski (cz.1) Zadnia Garajowa Turnia, Ramię Krywania, Krywań V- 2020-07-05 Szczegóły
NE Filar + Dorawski (cz.2) Zadnia Garajowa Turnia, Ramię Krywania, Krywań IV 2020-07-05 Szczegóły
Finalova platna Gerlach VI- 2020-07-05 Szczegóły
GGTW - Przełęcz pod Kopą - Wyżni Barani Zwornik Papirusowe Turnie, Jagnięcy Szczyt, Czerwona Turnia, Modra Turnia, Kołowy Szczyt, Czarny Szczyt V 2020-07-05 Szczegóły
Stanisławski Pośredni Gerlach IV 2020-07-05 Szczegóły
Lewe zacięcie Wielka Granacka Baszta IV+ 2020-07-05 Szczegóły
Wacław Spituje Mnich VII+ 2020-07-05 Szczegóły
Warianty Klasyczne Mnich VI+ 2020-07-05 Szczegóły
Grań Czarnego Stawu Żabi Mnich, Żabi Szczyt Wyżni, Kopa Spadowa, Niżnie Rysy, Rysy, Żabi Koń, Żabia Turnia Mięguszowiecka, Wołowa Turnia, Hińczowa Turnia, Mięguszowiecki Szczyt Czarny 2020-07-05 Szczegóły
Dies Irae Osterwa IX 2020-07-05 Szczegóły
GGT: Zachodnia Batyżowiecka Przełęcz- Zmarzły Szczyt Batyżowiecki Szczyt, Kaczy Szczyt, Zmarzły Szczyt II 2020-07-05 Szczegóły
Puškáš + Puklina v platni Łomnica V+ 2020-07-05 Szczegóły
Zemsta Wacława Mnich VII- 2020-07-04 Szczegóły
Euforia Ściana pod Skokiem VI+ 2020-07-04 Szczegóły
Szare zacięcie Czołówka MSW VI+ 2020-07-01 Szczegóły
Birkenmajer Kieżmarski Szczyt IV+ 2020-07-01 Szczegóły

Strony