Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 201 - 225
Łącznie: 3185
Np. 2020-08-12
Np. 2020-08-12
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Komin Strumiłły Zadni Kościelec IV+ 2019-11-23 Szczegóły
Szare Zacięcie Czołówka MSW 2019-11-08 Szczegóły
Zachodnim żebrem pn. wierzchołka Szatan III 2019-11-01 Szczegóły
Stanisławski (górny) Mały Kieżmarski Szczyt V 2019-10-27 Szczegóły
Filar Puskasa Galeria Gankowa V 2019-10-27 Szczegóły
Wortgottes Wielki Kościół VI 2019-10-27 Szczegóły
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia IV 2019-10-27 Szczegóły
Sadkova Cesta Baranie Rogi IV 2019-10-27 Szczegóły
Oda na Radost Kieżmarski Szczyt VII+ 2019-10-27 Szczegóły
Augustova Osterwa V+ 2019-10-27 Szczegóły
Droga Hutlaka Huncowski Szczyt IV 2019-10-27 Szczegóły
Mięguszowiecka Grań Mięguszowiecki Szczyt Czarny, Mięguszowiecki Szczyt Pośredni, Mięguszowiecki Szczyt Wielki, Cubryna IV 2019-10-26 Szczegóły
Zachodnia grań Zadni Mnich II 2019-10-26 Szczegóły
Komin Stanisławskiego Mały Kieżmarski Szczyt V+ 2019-10-26 Szczegóły
Kút čiernej platne Galeria Gankowa VI+ 2019-10-26 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V- 2019-10-26 Szczegóły
Wariant drogi Stredom Steny Lodowa Kopa VII- 2019-10-26 Szczegóły
GGTW: Kopa Lodowa - Lodowy Zwornik Lodowa Kopa, Lodowy Szczyt, Lodowy Zwornik II 2019-10-26 Szczegóły
Grań Żabiej Lalki Żabia Lalka V 2019-10-26 Szczegóły
Onyszkiewicz Żabi Kapucyn VI- 2019-10-26 Szczegóły
Májová + ihla v Ostrve Osterwa VI- 2019-10-26 Szczegóły
Stanislawského cesta pravým pilierom Pośredni Gerlach IV 2019-10-25 Szczegóły
GGTW: Kopa nad Wrotami - Zadni Mnich Kopa nad Wrotami, Zadni Mnich, Ciemnosmreczyńska Turnia II 2019-10-24 Szczegóły
Wschodnia grań Ostry Szczyt III 2019-10-23 Szczegóły
Zachodnia grań Ostry Szczyt, Mały Ostry Szczyt III 2019-10-23 Szczegóły

Strony