Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 201 - 225
Łącznie: 2575
Np. 2018-11-20
Np. 2018-11-20
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Świerz Wołowa Turnia III 2018-05-13 Szczegóły
Kombinacja w pd.-zach. ścianie Kozia Strażnica III 2018-05-12 Szczegóły
Batyżowiecka Grań Batyżowiecki Szczyt, Kaczy Szczyt, Zmarzły Szczyt II 2018-05-06 Szczegóły
Via AliNina Osterwa VI+ 2018-05-02 Szczegóły
Dieška Osterwa VII- 2018-05-02 Szczegóły
Jargiło-Paćkowski Zamarła Turnia VI+ 2018-05-01 Szczegóły
Majowa cesta Osterwa VI- 2018-04-29 Szczegóły
Lewy filar Wielka Łomnicka Baszta III 2018-04-28 Szczegóły
Prawy filar - Głazek , Jankowski Skrajna Liptowska Turnia V 2018-04-22 Szczegóły
JZ pilier Durny Szczyt IV 2018-04-15 Szczegóły
Środkowe Żebro Skrajny Granat V- 2018-04-15 Szczegóły
Kombinacja: Rohatka - Polski Grzebień - Litworowa Przełęcz - Wschodnie Żelazne Wrota Mała Wysoka, Litworowy Szczyt 2018-04-08 Szczegóły
Ľadové dolinky Lodowy Zwornik III 2018-04-07 Szczegóły
Kryształowy sen Lodowa Kopa V 2018-04-07 Szczegóły
Sawickeho depresia Kaczy Mnich III 2018-04-07 Szczegóły
Kryształowy sen Lodowa Kopa 2018-04-06 Szczegóły
Żleb Teryego Łomnica 2018-04-03 Szczegóły
Titanová Pasca Rogowa Grań V 2018-03-30 Szczegóły
Kombinacja: Łomnicka Przełęcz - Lodowa Kopa - Żabi Wierch Jaworowy Lodowa Kopa III+ 2018-03-28 Szczegóły
Wielki Młynarzowy Żleb Młynarz III 2018-03-26 Szczegóły
Kombinacje w masywie Ciemniastej Turni Ciemniasta Turnia IV 2018-03-26 Szczegóły
Veľký Mlynárov žľab Młynarz III 2018-03-25 Szczegóły
Wielki Młynarzowy Żleb Młynarz 2018-03-24 Szczegóły
Komin Zamkowskiego Sławkowska Kopa III+ 2018-03-24 Szczegóły
Kombinacja: Łomnicka Przełęcz - Rywocińska Przełęcz Rywocińskie Turnie III 2018-03-23 Szczegóły

Strony