Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Góry Nazwa drogi Szczyt Wycena Czas Data Akcja
Tatry Wysokie Hokejka Łomnica VII- 2017-07-17 Szczegóły
Tatry Wysokie Mierzejewski Żabia Lalka V 2017-07-17 Szczegóły
Tatry Wysokie Lewa depresja Pośrednia Kapałkowa Turnia II 30min 2017-07-17 Szczegóły
Tatry Wysokie Prawe żebro Pośrednia Kapałkowa Turnia III 30min 2017-07-17 Szczegóły
Tatry Wysokie Środkowe Żebro Skrajny Granat IV 2017-07-15 Szczegóły
Tatry Wysokie Orłowski Mnich V- 2017-07-14 Szczegóły
Tatry Wysokie Koruna Vysokej Dračí, Vysoká, Ťažký III 2017-07-14 Szczegóły
Tatry Wysokie Kant klasyczny Mnich VI- 4h 2017-07-14 Szczegóły
Tatry Wysokie Filar Grosza Kieżmarski Szczyt V- 1h30min 2017-07-12 Szczegóły
Tatry Wysokie Surdel wariant własny MSW V+ 6h 2017-07-12 Szczegóły
Tatry Wysokie Janik-Skłodowski Huncowski Szczyt III 1h 2017-07-12 Szczegóły
Tatry Wysokie WC 18 droga 166A Wielka Buczynowa Turnia IV 2h 2017-07-11 Szczegóły
Tatry Wysokie Czech-Ustupski Żabi Kapucyn V- 2h 2017-07-11 Szczegóły
Tatry Wysokie Ny-ny-ny Mnich VIII- 1.5h 2017-07-09 Szczegóły
Tatry Wysokie Droga Ratowników Kościelec VI+ 3h30m 2017-07-09 Szczegóły
Tatry Wysokie Puskas Mała Szarpana Turnia VII 4h 2017-07-09 Szczegóły
Tatry Wysokie Filar Motyki Mały Lodowy Szczyt IV 4h 2017-07-09 Szczegóły
Tatry Wysokie Lewy filar Strzelecka Turnia IV 3,5 h 2017-07-09 Szczegóły
Tatry Wysokie Hrana platní Mała Szarpana Turnia VII 2h 2017-07-09 Szczegóły
Tatry Wysokie Droga Orłowskiego (Wariant Skierskiego) Mnich V 3 2017-07-09 Szczegóły
Tatry Wysokie Grań Kościelców Kościelce II 2017-07-09 Szczegóły
Tatry Wysokie Grań Fajek Wierch pod Fajki II 1h 2017-07-06 Szczegóły
Tatry Wysokie Korosadowiczova cesta Žltá stena V 2017-07-05 Szczegóły
Tatry Wysokie Estog,Janiga Wołowa Tunia VII- 3 godz. 2017-07-04 Szczegóły
Tatry Wysokie Uskok północny Spąga V- 1h 2017-07-04 Szczegóły

Strony