Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 51 - 75
Łącznie: 2353
Np. 2018-04-19
Np. 2018-04-19
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Szczyt Wycena Czas Data Akcja
W samo południe Bula pod Bańdziochem V+ 6,5 2018-02-03 Szczegóły
Ľady pod Svišťovkou Rakuska Czuba IV 2018-02-01 Szczegóły
Komin Muchy Kościelec III 2018-01-29 Szczegóły
Zuzkin ľad Młynarz III+ 2018-01-28 Szczegóły
"Zuzkina blúzka" Młynarz IV- 2018-01-27 Szczegóły
Zuzkin ľad Młynarz III+ 2018-01-27 Szczegóły
Żebro Weinczillera Tępa III 3h30min 2018-01-27 Szczegóły
Cyklistický ľad Żółta ściana 0:30 2018-01-27 Szczegóły
Grog Turnia nad Polaną IV- 2018-01-26 Szczegóły
Bikermajer Wielicka Baszta III+ 8h 2018-01-26 Szczegóły
Veverkov ľadopád Sławkowski Szczyt IV 2018-01-24 Szczegóły
Cigańska Hracka Żabi Wierch Jaworowy III+ 4 2018-01-24 Szczegóły
Komín návratov Ryglowa Przełęcz V 6,5h 2018-01-20 Szczegóły
Birkenmajer Wielicka Baszta IV- 9h 2018-01-20 Szczegóły
Rysa Strzelskiego Wielka Mnichowa Baba V+ 8h 2018-01-20 Szczegóły
Zuzkin ľad Młynarz III+ 2018-01-18 Szczegóły
Šašov ľad Sławkowski Szczyt III 2018-01-15 Szczegóły
Potoczek Czuba nad Karbem III 3h 2018-01-14 Szczegóły
Żleb Karczmarza Gerlach II 5h 2018-01-14 Szczegóły
Lewym żlebem pd ściany Huncowski Szczyt II 2018-01-14 Szczegóły
Korosadowicz Kazalnica Mięguszowiecka V 7h 2018-01-14 Szczegóły
Plšek/Tenký ciageľ Mała Kapałkowa Turnia V 5 2018-01-14 Szczegóły
Polski Komin Osterwa VI 3h 2018-01-14 Szczegóły
Rebro Andráši-Gálfy Tępa III+ 2018-01-14 Szczegóły
Motyka Wysoka IV 2018-01-13 Szczegóły

Strony