Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 51 - 75
Łącznie: 3173
Np. 2020-08-06
Np. 2020-08-06
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Quo Vadis Młynickie Solisko VII 2020-07-10 Szczegóły
WHP 1078 (Gnojek, Stanisławski) Żabi Szczyt Wyżni III 2020-07-09 Szczegóły
WHP 1343 (Stanisławski, Żuławski) Mały Ganek V+ 2020-07-08 Szczegóły
Grań Granatów Wielickich Dwoista Turnia, Wielka Granacka Turnia, Wielicka Kopa, Podufała Turnia, Rogata Turnia, Staroleśna III 2020-07-06 Szczegóły
NE Filar + Dorawski (cz.1) Zadnia Garajowa Turnia, Ramię Krywania, Krywań V- 2020-07-05 Szczegóły
NE Filar + Dorawski (cz.2) Zadnia Garajowa Turnia, Ramię Krywania, Krywań IV 2020-07-05 Szczegóły
Finalova platna Gerlach VI- 2020-07-05 Szczegóły
GGTW - Przełęcz pod Kopą - Wyżni Barani Zwornik Papirusowe Turnie, Jagnięcy Szczyt, Czerwona Turnia, Modra Turnia, Kołowy Szczyt, Czarny Szczyt V 2020-07-05 Szczegóły
Stanisławski Pośredni Gerlach IV 2020-07-05 Szczegóły
Lewe zacięcie Wielka Granacka Baszta IV+ 2020-07-05 Szczegóły
Wacław Spituje Mnich VII+ 2020-07-05 Szczegóły
Warianty Klasyczne Mnich VI+ 2020-07-05 Szczegóły
Grań Czarnego Stawu Żabi Mnich, Żabi Szczyt Wyżni, Kopa Spadowa, Niżnie Rysy, Rysy, Żabi Koń, Żabia Turnia Mięguszowiecka, Wołowa Turnia, Hińczowa Turnia, Mięguszowiecki Szczyt Czarny 2020-07-05 Szczegóły
Dies Irae Osterwa IX 2020-07-05 Szczegóły
GGT: Zachodnia Batyżowiecka Przełęcz- Zmarzły Szczyt Batyżowiecki Szczyt, Kaczy Szczyt, Zmarzły Szczyt II 2020-07-05 Szczegóły
Puškáš + Puklina v platni Łomnica V+ 2020-07-05 Szczegóły
Zemsta Wacława Mnich VII- 2020-07-04 Szczegóły
Euforia Ściana pod Skokiem VI+ 2020-07-04 Szczegóły
Szare zacięcie Czołówka MSW VI+ 2020-07-01 Szczegóły
Birkenmajer Kieżmarski Szczyt IV+ 2020-07-01 Szczegóły
WHP2428 Kieżmarska Kopa II 2020-07-01 Szczegóły
Ivan Dieška, Peter Vaško WHP 3876 Kozia Turnia V+ 2020-07-01 Szczegóły
Cesta k slnku Lodowa Kopa V 2020-07-01 Szczegóły
Titanic Osterwa IX- 2020-06-30 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2020-06-30 Szczegóły

Strony