Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Góry Nazwa drogi Szczyt Wycena Czas Data Akcja
Tatry Wysokie Direttissima Mniszek VI+ 4,5 2017-08-10 Szczegóły
Tatry Wysokie Czereśniowy Filar Mały Lodowy Szczyt V+ 2017-08-10 Szczegóły
Tatry Wysokie Lipka-Święcicki + warianty Kupczyka Kieżmarski VI 5h 2017-08-10 Szczegóły
Tatry Wysokie Lewy Filar Rumanowy Szczyt IV 7h 2017-08-10 Szczegóły
Tatry Wysokie Droga Martina Gerlach II 4:56 2017-08-09 Szczegóły
Tatry Wysokie Motyka Wschodni Szczyt Żelaznych Wrót VI 4h 2017-08-09 Szczegóły
Tatry Wysokie Traja kamaráti Baranie rohy V+ 2017-08-09 Szczegóły
Tatry Wysokie Strecha Ošarpance Z VII+ 3 2017-08-09 Szczegóły
Tatry Wysokie Filar Kelego Jaworowy V 2017-08-09 Szczegóły
Tatry Wysokie grań Solisk Wielkie Solisko III 5h 2017-08-08 Szczegóły
Tatry Wysokie Cesta ku slnku Lodowa Kopa V 3,5 2017-08-05 Szczegóły
Tatry Wysokie Motyka Zamarła Turnia V 2:15 2017-08-05 Szczegóły
Tatry Wysokie Kurtykówka Mały Młynarz VI+ 2017-08-05 Szczegóły
Tatry Wysokie GGT, Biała Ławka-NIżna Zbójnicka Ławka Zbójnickie Turnie V 2017-08-05 Szczegóły
Tatry Wysokie Filar Puskasa Volia Veza VI+ 3h 2017-08-05 Szczegóły
Tatry Wysokie GGT, Biała Ławka-NIżna Zbójnicka Ławka Zbójnickie Turnie V 2017-08-05 Szczegóły
Tatry Wysokie Estog-Janiga Volia Veza VII- 2017-08-05 Szczegóły
Tatry Wysokie Gálfy - Urbanovič Velická stena VI- 4 2017-08-05 Szczegóły
Tatry Wysokie Princezna AMY Turnia pod Skokiem IX- 4 2017-08-05 Szczegóły
Tatry Wysokie GGT Barania Grań, Baranie Czuby, Śnieżna Przełęcz Niżni Barani Zwornik II+ 2017-08-05 Szczegóły
Tatry Wysokie Wschodnią ścianą- WC15 droga 162 Diablowina V+ 6,5h 2017-08-05 Szczegóły
Tatry Wysokie American beauty Mních VIII+ 4:00 2017-08-04 Szczegóły
Tatry Wysokie WHP 2892 Mała Śnieżna Turnia II 2017-08-04 Szczegóły
Tatry Wysokie Łopata Ostry Szczyt V- 4 2017-08-04 Szczegóły
Tatry Wysokie Główna Grań Tatr Hawrań, Lodowy Szczyt, Banówka IV 149h 2017-08-04 Szczegóły

Strony