Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 126 - 150
Łącznie: 2682
Np. 2019-06-16
Np. 2019-06-16
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Eufória Ściana pod Skokiem VI+ 2018-10-13 Szczegóły
Filar Kellego Jaworowy Szczyt IV 2018-10-12 Szczegóły
Klíma-Linhart Skrajna Rzeżuchowa Turnia V 2018-10-12 Szczegóły
Prawy Puskas Kieżmarski Szczyt V 2018-10-12 Szczegóły
Kapałkowa Grań Mała Kapałkowa Turnia, Pośrednia Kapałkowa Turnia, Wielka Kapałkowa Turnia, Lodowy Szczyt IV 2018-10-11 Szczegóły
Ondrejova cesta Osterwa VI 2018-10-11 Szczegóły
Przez wyłom (Cez výlom) Wielicka Baszta V 2018-10-06 Szczegóły
Klasyczna Zamarła Turnia VI- 2018-10-06 Szczegóły
Prawy Kant Heinricha Zamarła Turnia VII- 2018-10-06 Szczegóły
Puskas Łomnica V 2018-09-21 Szczegóły
Grań Baszt Skrajna Baszta, Mała Baszta, Pośrednia Baszta, Szatan, Diabla Turnia, Diablowina, Zadnia Baszta, Mała Capia Turnia, Wielka Capia Turnia III 2018-09-20 Szczegóły
Motyka 3x Litworowy Szczyt, Kaczy Szczyt, Wysoka IV 2018-09-20 Szczegóły
Droga Patrzykonta Zadni Kościelec V 2018-09-20 Szczegóły
Lewy Puskas, Jasterica, Grań Wideł Kieżmarski Szczyt, Wschodni Szczyt Wideł, Wielki Szczyt Wideł, Zachodni Szczyt Wideł, Łomnica VI 2018-09-19 Szczegóły
Kuttove platne Batyżowiecki Szczyt V- 2018-09-17 Szczegóły
Grań Ostrego Mały Ostry Szczyt, Ostry Szczyt III 2018-09-16 Szczegóły
Májová cesta Osterwa VII- 2018-09-16 Szczegóły
Nowoleśny Filar + Sławkowska Grań Skrajna Nowoleśna Turnia, Zadnia Sławkowska Czuba, Skrajna Sławkowska Czuba, Sławkowska Kopa, Sławkowski Szczyt II 2018-09-16 Szczegóły
Grań Fajek Wierch pod Fajki II 2018-09-16 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2018-09-16 Szczegóły
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia IV 2018-09-16 Szczegóły
Motyka 3x Zawratowa Turnia, Zmarzłe Czuby, Zamarła Turnia V 2018-09-13 Szczegóły
Kajka Kościelec VI 2018-09-13 Szczegóły
Rysa Szczepańskiego Wielicki Szczyt IV- 2018-09-13 Szczegóły
Wielkie Zacięcie Kieżmarski Szczyt VI+ 2018-09-12 Szczegóły

Strony