Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Góry Nazwa drogi Szczyt Wycena Czas Data Akcja
Tatry Wysokie Setka Zadni Kościelec IV 4 2017-08-29 Szczegóły
Tatry Wysokie Południowy Filar Smoczy szczyt IV+ 6 2017-08-29 Szczegóły
Tatry Wysokie Filar Puszkasza Galeria gankowa V 3,30 2017-08-29 Szczegóły
Tatry Wysokie Patagońskie Lato Łomnica VIII- 2017-08-28 Szczegóły
Tatry Wysokie Wacław Spituje Mnich VII- 2,5 2017-08-28 Szczegóły
Tatry Wysokie Setka Zadni Kościelec IV 3,5h 2017-08-27 Szczegóły
Tatry Wysokie Skłodowski Kopa Spadowa VI 2,5 2017-08-27 Szczegóły
Tatry Wysokie Francouzsky polibek Podufała Turnia VII- 2h 2017-08-27 Szczegóły
Tatry Wysokie Filar Staszla Zadni Granat V 2017-08-26 Szczegóły
Tatry Wysokie Filar Świerza Wołowa turnia III 1,5h 2017-08-26 Szczegóły
Tatry Wysokie H. Przedpelska, M. Czachor Batyżowiecki Szczyt V+ 7h 2017-08-26 Szczegóły
Tatry Wysokie Motyka-Sawicki Litworowy szczyt III 2,5 2017-08-26 Szczegóły
Tatry Wysokie Páleníček - Kút v platni Strzelecka Turnia VII- 5h 2017-08-26 Szczegóły
Tatry Wysokie Prawe żebro przez "dachówki" WC 40 Skrajny Granat IV 3h 2017-08-26 Szczegóły
Tatry Wysokie Relaxacny Kut Siarkany VII 2017-08-25 Szczegóły
Tatry Wysokie Stredom steny Šádek-Zlatník Kolový štít VI- 2017-08-25 Szczegóły
Tatry Wysokie Droga Orłowskiego Mnich V- 2 h 2017-08-24 Szczegóły
Tatry Wysokie Nemoralny tanec Ściana pod skokiem VIII- 2 2017-08-24 Szczegóły
Tatry Wysokie Velicka Mały Siarkan VI 2017-08-24 Szczegóły
Tatry Wysokie Stanislawski - PZ sciana Mala Sniezna Turnia IV- 3 2017-08-19 Szczegóły
Tatry Wysokie Tatarková Veža pod Skokom VIII- 2017-08-19 Szczegóły
Tatry Wysokie Korosadowiczova cesta Žltá stena V 2017-08-19 Szczegóły
Tatry Wysokie Północna grań Zadnia Jaworowa Turnia III 2017-08-18 Szczegóły
Tatry Wysokie Zacięcie Robakiewicza Mnich III 2017-08-18 Szczegóły
Tatry Wysokie Północnym Filarem Skrajna Pusta Turnia V 5 2017-08-18 Szczegóły

Strony