Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 176 - 200
Łącznie: 2514
Np. 2018-09-19
Np. 2018-09-19
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Sopel Ponad Ogród Turnia V 2018-03-04 Szczegóły
Drugi Lód pod Rakuską Czubą Rakuska Czuba IV 2018-03-03 Szczegóły
Ovčí stezka/Owczy Komin Kieżmarska Kopa IV- 2018-03-03 Szczegóły
Ľad na Malú Tisovku Czerwona Skałka 2018-03-02 Szczegóły
Psotka-Varga Mały Kieżmarski Szczyt IV+ 2018-03-02 Szczegóły
Ľad v Lomnickom hrebeni Wielka Łomnicka Baszta IV 2018-03-01 Szczegóły
Szczepański Mały Kieżmarski Szczyt IV 2018-02-28 Szczegóły
Droga Slimaka Osterwa V 2018-02-27 Szczegóły
Drugi lodospad pod Rakuską Czubą Rakuska Czuba IV 2018-02-26 Szczegóły
Polski Komin Osterwa VI 2018-02-25 Szczegóły
Korosadowicz Kazalnica Mięguszowiecka IV 2018-02-24 Szczegóły
Droga Blondyna, Droga Żebrem, Droga Żlebem Bula pod Bańdziochem III+ 2018-02-23 Szczegóły
Alternatívny ľad Próg Doliny Ciężkiej V+ 2018-02-23 Szczegóły
Český ľad Próg Doliny Ciężkiej IV+ 2018-02-23 Szczegóły
Tupa Blada Tępa V+ 2018-02-23 Szczegóły
Banan Extra Tępa V 2018-02-22 Szczegóły
Tatarka-Michalko Pośrednia Grań IV+ 2018-02-22 Szczegóły
Hrebeň: Slavkovský štít - Bradavica - Východná Vysoká Sławkowski Szczyt, Sławkowska Kopa, Zadnia Sławkowska Czuba, Skrajna Sławkowska Czuba, Skrajna Nowoleśna Turnia, Pośrednia Nowoleśna Turnia, Zadnia Nowoleśna Turnia, Skrajna Warzęchowa Turnia, Zadnia Warzęchowa Turnia, Staroleśna, Zwalista Turnia, Baniasta Turnia, Mała Wysoka III 2018-02-20 Szczegóły
Zahradky Sławkowski Szczyt V 2018-02-18 Szczegóły
Veverkov Sławkowski Szczyt IV 2018-02-18 Szczegóły
GGTZ: Huciańska Przełęcz - Kasprowy Wierch Tatry Zachodnie 2018-02-18 Szczegóły
Kaskady Czerwona Skałka III+ 2018-02-18 Szczegóły
Alternatívny ľad Próg Doliny Ciężkiej VI 2018-02-16 Szczegóły
Ľad do Veľkej záhradky Próg Wielkiego Ogrodu III+ 2018-02-12 Szczegóły
Ľad do Garajovej lávky Skrajna Garajowa Ławka IV 2018-02-12 Szczegóły

Strony