Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Góry Nazwa drogi Szczyt Wycena Czas Data Akcja
Tatry Wysokie Sprężyna Mnich VII- 5h 2017-07-29 Szczegóły
Tatry Wysokie Motykova cesta Široká veža V 2017-07-29 Szczegóły
Tatry Wysokie Prawym żlebem WHP 1406 Żłobisty szczyt II 3h 2017-07-29 Szczegóły
Tatry Wysokie Lewi wrześniacy Zamarła turnia V 2017-07-29 Szczegóły
Tatry Wysokie Správny čas Galeria Osterwy VIII 3 2017-07-29 Szczegóły
Tatry Wysokie Hanina Osterwa VII+ 2 2017-07-29 Szczegóły
Tatry Wysokie Spolocna rec Osterwa VIII+ 2 2017-07-29 Szczegóły
Tatry Wysokie Kombinacja Matrix - Prawy Dziędzielewicz Kościelec VII 2,5h 2017-07-26 Szczegóły
Tatry Wysokie Droga Orłowskiego (Wariant Skierskiego) Mnich V 2017-07-24 Szczegóły
Tatry Wysokie Kant Štrbské solisko VIII+ 2:00 2017-07-23 Szczegóły
Tatry Wysokie Komin Englisha Ostry Szczyt III 1h 2017-07-23 Szczegóły
Tatry Wysokie Pn.-zach. grań Ponad Ogród Turnia III 45min 2017-07-22 Szczegóły
Tatry Wysokie GGT: Wyżni Barani Zwornik- Lodowa Przełęcz Śnieżny Szczyt III 3h15 2017-07-22 Szczegóły
Tatry Wysokie Sprężyna Mnich VII- 3.50 2017-07-22 Szczegóły
Tatry Wysokie Spoločná reč Ostrva VIII 2:00 2017-07-22 Szczegóły
Tatry Wysokie Puskas Ponad Ogród Turnia IV 2h30min 2017-07-22 Szczegóły
Tatry Wysokie "Aleh" Środkowy Wolf Kościelec VII 4h 2017-07-21 Szczegóły
Tatry Wysokie Prawi Wrześniacy Zamarła Turnia VI+ 2017-07-20 Szczegóły
Tatry Wysokie Komarnicki Żabia Lalka III 1h 2017-07-20 Szczegóły
Tatry Wysokie Festiwal Granitu Zamarła Turnia V 2017-07-20 Szczegóły
Tatry Wysokie Prawe żebro (WHP 1704) Ponad Kocioł Turnia IV 5h 2017-07-20 Szczegóły
Tatry Wysokie Grań Kościelców Zadni Kościelec, Kościelec III- 2017-07-19 Szczegóły
Tatry Wysokie Kończysty Kwartet Stwolska Turnia, Pośrednia Kończysta, Mała Kończysta, Drąg V 8h 2017-07-19 Szczegóły
Tatry Wysokie granią z wrót Chałubińskiego Zadni Mnich IV 5h 2017-07-18 Szczegóły
Tatry Wysokie Lewa depresja Pośrednia Kapałkowa Turnia II 30min 2017-07-17 Szczegóły

Strony