Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 176 - 200
Łącznie: 2625
Np. 2019-02-23
Np. 2019-02-23
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Lewą częścią pd. ściany Ciężka Baszta VI- 2018-07-30 Szczegóły
Pavlín-Kráčalík Osterwa V+ 2018-07-29 Szczegóły
Pavlin-Kracalik Osterwa V+ 2018-07-28 Szczegóły
Prawy filar pd. ściany Ciężka Baszta V+ 2018-07-28 Szczegóły
Wschodnia grań Żabi Koń III 2018-07-28 Szczegóły
Stanisławski Wołowa Turnia V 2018-07-27 Szczegóły
Stanisławski Wołowa Turnia V 2018-07-27 Szczegóły
Estok-Janiga Wołowa Turnia VII- 2018-07-27 Szczegóły
Międzymiastowa Mnich VI+ 2018-07-21 Szczegóły
Cesta cez knihu Skrajna Rzeżuchowa Turnia V 2018-07-21 Szczegóły
Známka monzunu Skrajna Rzeżuchowa Turnia V+ 2018-07-21 Szczegóły
Środkowe żebro Skrajny Granat IV 2018-07-15 Szczegóły
Direttissima Mniszek VI 2018-07-13 Szczegóły
Mogilnicki Mnich VI- 2018-07-13 Szczegóły
Hanina+zvon Osterwa VII+ 2018-07-12 Szczegóły
Seven Up (w komb. z Międzymiastową) Mnich VII 2018-07-12 Szczegóły
NieŚwierza Ambrozja Mnich VII 2018-07-12 Szczegóły
Wariant DoEra Mnich VII- 2018-07-09 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2018-07-08 Szczegóły
Orłowski Mnich V- 2018-07-07 Szczegóły
Grań Żabi Koń IV 2018-07-07 Szczegóły
Folwark Montano Mnich VIII+ 2018-07-07 Szczegóły
Ny-Ny-Ny Mnich VIII- 2018-07-07 Szczegóły
Filar Puskasa Czarny Szczyt IV 2018-07-05 Szczegóły
Stredom Šádek-Zlatník Kołowy Szczyt VI- 2018-07-05 Szczegóły

Strony