Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 101 - 125
Łącznie: 2353
Np. 2018-04-19
Np. 2018-04-19
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Szczyt Wycena Czas Data Akcja
Prawy dziadek Czołówka MSW VI+ 7.5h 2017-12-03 Szczegóły
Žulawského cesta Pośrednia Złota Kazalnica IV+ dlho 2017-12-03 Szczegóły
Droga Potoczka Czuba nad Karbem V- 6,5 2017-12-01 Szczegóły
Ľadový komín Koprowa Turnia IV+ 3 2017-11-28 Szczegóły
Żebro 116 Młynickie Solisko IV 4.5 2017-11-19 Szczegóły
Motyka Łomnica IV 8,5 2017-11-18 Szczegóły
Środkowe Żebro Skrajny Granat V- 5h 2017-11-17 Szczegóły
Motyka, JV stena Łomnica V 8,5h 2017-11-16 Szczegóły
Krywańska Grań Krywań II 9h45min 2017-10-19 Szczegóły
Via AliNina Osterwa VI+ 2 2017-10-17 Szczegóły
Dieška-Halás-Marek Osterwa VII- 3 2017-10-17 Szczegóły
Jubilejna Wielicka Baszta IV 2:00 2017-10-16 Szczegóły
Indianske leto Baranie Rogi VII- 3h30m 2017-10-15 Szczegóły
Droga Martina Gerlach II 2017-10-07 Szczegóły
Lewy filar południowej ściany WHP 3872 Kozia Turnia VI- 4h 2017-10-02 Szczegóły
Junova Cesta Osterwa VI 2017-10-01 Szczegóły
Klíma-Linhart Skrajna Rzeżuchowa Turnia V 3 2017-10-01 Szczegóły
Cepelowa cesta Skrajna Rzeżuchowa Turnia VI 5h 2017-10-01 Szczegóły
Cesta cez kni­hu Skrajna Rzeżuchowa Turnia V 2 h 2017-10-01 Szczegóły
Plškova cesta Mała Szarpana Turnia VI- 2017-09-30 Szczegóły
Pavlik Kracalik Osterwa V+ 2017-09-30 Szczegóły
Cesta Autonovy Osterwa VI+ 2017-09-30 Szczegóły
Cesta Autonovy Osterwa VI+ 2017-09-30 Szczegóły
Julova Cesta Osterwa V+ 2017-09-30 Szczegóły
Plska Młynarzowe Widły V+ 8h 2017-09-18 Szczegóły

Strony