Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 101 - 125
Łącznie: 2575
Np. 2018-11-20
Np. 2018-11-20
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Via AliNina Osterwa VI+ 2018-08-18 Szczegóły
Motyka Batyżowiecki Szczyt IV 2018-08-18 Szczegóły
Velička Mały Siarkan VI 2018-08-18 Szczegóły
Brncalov pilier Lodowy Szczyt V 2018-08-18 Szczegóły
Północno-wschodni filar Ganek V 2018-08-18 Szczegóły
Grań Żabiej Lalki Żabia Lalka, Żabi Kapucyn V- 2018-08-17 Szczegóły
Pochylého platne Kieżmarski Szczyt VIII- 2018-08-17 Szczegóły
Motyka Mały Lodowy Szczyt V 2018-08-17 Szczegóły
Motyka (Południowy filar) Hruba Turnia IV 2018-08-17 Szczegóły
Motykova cesta Ostry Szczyt IV 2018-08-13 Szczegóły
Stanislawski Łomnica V 2018-08-13 Szczegóły
Grań Wideł Łomnica, Zachodni Szczyt Wideł, Wielki Szczyt Wideł, Wschodni Szczyt Wideł, Kieżmarski Szczyt IV 2018-08-13 Szczegóły
Augustová Osterwa V+ 2018-08-13 Szczegóły
Komarniccy Żłobisty Szczyt IV 2018-08-13 Szczegóły
Puklina v platni Łomnica V+ 2018-08-13 Szczegóły
Filar Brnčala Lodowy Szczyt V 2018-08-10 Szczegóły
Korsvoldov Tanec Skrajna Rzeżuchowa Turnia VII 2018-08-10 Szczegóły
Oda na radosľ Kieżmarski Szczyt VII+ 2018-08-08 Szczegóły
Droga Polska Galeria Gankowa V+ 2018-08-08 Szczegóły
Ľavý pilier/ Lewy filar Rumanowy Szczyt IV 2018-08-08 Szczegóły
Znamka Monzumo Skrajna Rzeżuchowa Turnia V+ 2018-08-08 Szczegóły
Vitaminy pre knihu Skrajna Rzeżuchowa Turnia VII 2018-08-08 Szczegóły
Martinova cesta (od Sedla pod Drúkom po Končistú) Kończysta III 2018-08-07 Szczegóły
Grań Wideł (warianty) Wielki Szczyt Wideł, Zachodni Szczyt Wideł IV 2018-08-07 Szczegóły
Orłowski Galeria Gankowa VI 2018-08-07 Szczegóły

Strony