Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 101 - 125
Łącznie: 2682
Np. 2019-06-16
Np. 2019-06-16
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
R. Kubín, V. Roland Batyżowiecki Szczyt V 2018-11-04 Szczegóły
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia V 2018-11-04 Szczegóły
Wschodnia grań Młynarz II 2018-11-03 Szczegóły
Południowy Filar Kozi Wierch V 2018-11-02 Szczegóły
Pd.-zach. żebrem pn.-zach. grani i pn.-zach. granią Hruba Turnia III 2018-11-02 Szczegóły
lewym żebrem pd.- zach. ściany Hruba Turnia III 2018-10-31 Szczegóły
Załupa H, Grań Kościelca Zadni Kościelec, Kościelec III 2018-10-17 Szczegóły
GGT: Gankowa Przełęcz - Waga Ganek, Pośredni Ganek, Mały Ganek, Wschodnia Rumanowa Czuba, Zachodnia Rumanowa Czuba, Wysoka, Ciężki Szczyt III 2018-10-17 Szczegóły
Hokejka Łomnica VII- 2018-10-17 Szczegóły
Júnová Osterwa 2018-10-15 Szczegóły
Štáflovka Wołowa Turnia V 2018-10-14 Szczegóły
Cesta pre Lukáša Smoczy Szczyt VI 2018-10-14 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2018-10-14 Szczegóły
Płyta Lerskiego Zadni Kościelec II 2018-10-14 Szczegóły
Birkenmajer Kieżmarski Szczyt IV 2018-10-14 Szczegóły
Grań Kościelców Zadni Kościelec, Kościelec II 2018-10-14 Szczegóły
Cez výlom Wielicka Baszta V 2018-10-14 Szczegóły
Hokejka Łomnica VII- 2018-10-14 Szczegóły
Południowy Filar Dzika Turnia V 2018-10-14 Szczegóły
GGT Rohatka-Mała Wysoka Mała Wysoka II+ 2018-10-14 Szczegóły
Zacięcie Surdela Zadni Kościelec V 2018-10-14 Szczegóły
Západný pilier Ganek V 2018-10-13 Szczegóły
Prostowanie Motyki Szarpane Turnie VI 2018-10-13 Szczegóły
Świerz Wołowa Turnia III 2018-10-13 Szczegóły
Motyka Durny Szczyt IV 2018-10-13 Szczegóły

Strony