Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 151 - 175
Łącznie: 2353
Np. 2018-04-19
Np. 2018-04-19
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Szczyt Wycena Czas Data Akcja
Skłodowski Kopa Spadowa VI 2,5 2017-08-27 Szczegóły
Francouzsky polibek Podufała Turnia VII- 2h 2017-08-27 Szczegóły
Setka Zadni Kościelec IV 3,5h 2017-08-27 Szczegóły
H. Przedpelska, M. Czachor Batyżowiecki Szczyt V+ 7h 2017-08-26 Szczegóły
Motyka-Sawicki Litworowy szczyt III 2,5 2017-08-26 Szczegóły
Prawe żebro przez "dachówki" WC 40 Skrajny Granat IV 3h 2017-08-26 Szczegóły
Páleníček - Kút v platni Strzelecka Turnia VII- 5h 2017-08-26 Szczegóły
Filar Świerza Wołowa turnia III 1,5h 2017-08-26 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2017-08-26 Szczegóły
Šádek-Zlatník Kołowy Szczyt VI- 2017-08-25 Szczegóły
Relaxacny Kut Mały Siarkan VII 2017-08-25 Szczegóły
Velicka Mały Siarkan VI 2017-08-24 Szczegóły
Droga Orłowskiego Mnich V- 2 h 2017-08-24 Szczegóły
Nemoralny tanec Ściana pod Skokiem VIII- 2 2017-08-24 Szczegóły
Stanisławski Mała Śnieżna Turnia IV- 3h 2017-08-19 Szczegóły
Tatarková Turnia nad Skokiem VIII- 2017-08-19 Szczegóły
Korosadowiczova cesta Żółta Ściana V 2017-08-19 Szczegóły
Superata młodości Mnich IX- 3 2017-08-18 Szczegóły
Zacięcie Robakiewicza Mnich III 2017-08-18 Szczegóły
Północnym Filarem Skrajna Pusta Turnia V 5 2017-08-18 Szczegóły
Ryglowa Ławka Wielka Jaworowa Turnia II 2h 2017-08-18 Szczegóły
Droga Świerza Wołowa Turnia III 2017-08-18 Szczegóły
Północna grań Zadnia Jaworowa Turnia III 2017-08-18 Szczegóły
Filar Puskasa Czarny Szczyt 2017-08-16 Szczegóły
Klasyczna Galeria Gankowa V 5,5h 2017-08-16 Szczegóły

Strony