Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 151 - 175
Łącznie: 3173
Np. 2020-08-05
Np. 2020-08-05
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
GGT: Biała Ławka - Zbójnicka Ławka Zbójnickie Turnie III 2020-01-20 Szczegóły
"Samuhel - Vestenický" Tępa III 2020-01-19 Szczegóły
GGT: Lodowy Zwornik - Zbójnicka Ławka Lodowa Kopa, Mały Lodowy Szczyt, Lodowy Szczyt II 2020-01-19 Szczegóły
Cigánska hračka Żabi Wierch Jaworowy III 2020-01-18 Szczegóły
Direttissima Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2020-01-18 Szczegóły
Magurská lávka Lodowy Zwornik III 2020-01-18 Szczegóły
Motyka Wysoka IV 2020-01-18 Szczegóły
Korosadowicz Kazalnica Mięguszowiecka V 2020-01-18 Szczegóły
GGT: Śnieżna Przełęcz - Lodowy Zwornik Śnieżne Czuby, Śnieżny Zwornik, Śnieżny Szczyt, Lodowy Zwornik III 2020-01-18 Szczegóły
Žľabom + Ľadopád Hurtík-Kulhavý Rysy 2020-01-18 Szczegóły
Diretissima Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2020-01-18 Szczegóły
Filar Grosza Mały Kieżmarski Szczyt III 2020-01-17 Szczegóły
Halucynacje Pośredni Gerlach, Gerlach VI+ 2020-01-16 Szczegóły
Groszov žľab Sławkowski Szczyt III 2020-01-15 Szczegóły
Droga Motyki Czarne Ściany II 2020-01-12 Szczegóły
Północny Filar Świnica III+ 2020-01-12 Szczegóły
Trawers od Durnej po Klimkową Przełęcz Durny Szczyt II 2020-01-12 Szczegóły
Motyka Wysoka IV 2020-01-12 Szczegóły
Birkenmajer wariant Pośrednia Grań IV 2020-01-12 Szczegóły
Krivánsky hrebeň Ramię Krywania, Krywań, Zadnia Krywańska Turnia, Pośrednia Krywańska Turnia, Skrajna Krywańska Turnia, Wielka Krywańska Strażnica III 2020-01-12 Szczegóły
Głogowski Czuba nad Karbem 2020-01-12 Szczegóły
Fantasmagória Pośrednie Solisko IX- 2020-01-08 Szczegóły
Lewy filar (dolna część) Wielka Łomnicka Baszta IV 2020-01-06 Szczegóły
Czary Mały Kieżmarski Szczyt V+ 2020-01-06 Szczegóły
Paralela Ściana pod Skokiem VI 2020-01-03 Szczegóły

Strony