Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 151 - 175
Łącznie: 2514
Np. 2018-09-19
Np. 2018-09-19
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Prawy filar - Głazek , Jankowski Skrajna Liptowska Turnia V 2018-04-22 Szczegóły
JZ pilier Durny Szczyt IV 2018-04-15 Szczegóły
Środkowe Żebro Skrajny Granat V- 2018-04-15 Szczegóły
Kombinacja: Rohatka - Polski Grzebień - Litworowa Przełęcz - Wschodnie Żelazne Wrota Mała Wysoka, Litworowy Szczyt 2018-04-08 Szczegóły
Ľadové dolinky Lodowy Zwornik III 2018-04-07 Szczegóły
Kryształowy sen Lodowa Kopa V 2018-04-07 Szczegóły
Sawickeho depresia Kaczy Mnich III 2018-04-07 Szczegóły
Kryształowy sen Lodowa Kopa 2018-04-06 Szczegóły
Żleb Teryego Łomnica 2018-04-03 Szczegóły
Titanová Pasca Rogowa Grań V 2018-03-30 Szczegóły
Kombinacja: Łomnicka Przełęcz - Lodowa Kopa - Żabi Wierch Jaworowy Lodowa Kopa III+ 2018-03-28 Szczegóły
Wielki Młynarzowy Żleb Młynarz III 2018-03-26 Szczegóły
Kombinacje w masywie Ciemniastej Turni Ciemniasta Turnia IV 2018-03-26 Szczegóły
Veľký Mlynárov žľab Młynarz III 2018-03-25 Szczegóły
Wielki Młynarzowy Żleb Młynarz 2018-03-24 Szczegóły
Komin Zamkowskiego Sławkowska Kopa III+ 2018-03-24 Szczegóły
Kombinacja: Łomnicka Przełęcz - Rywocińska Przełęcz Rywocińskie Turnie III 2018-03-23 Szczegóły
Kaskady Czerwona Skałka III+ 2018-03-22 Szczegóły
Lodospady w Łomnickiej Grani Wielka Łomnicka Baszta IV- 2018-03-17 Szczegóły
Lodospady pod Rakuską Czubą Rakuska Czuba IV 2018-03-14 Szczegóły
Zimowa Korona Tatr (ZKT) Gerlach, Bystra, Hawrań V 2018-03-11 Szczegóły
Motyka Łomnica V+ 2018-03-11 Szczegóły
Motyka Wysoka IV 2018-03-10 Szczegóły
Penelopa Sławkowski Szczyt IV 2018-03-08 Szczegóły
Południowa grań Kopa Popradzka II 2018-03-04 Szczegóły

Strony