Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 151 - 175
Łącznie: 2418
Np. 2018-07-21
Np. 2018-07-21
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Veverki Lód Sławkowski Szczyt IV 2018-01-01 Szczegóły
Ukryty Lód Czerwona Skałka IV+ 2017-12-30 Szczegóły
Stará cesta Galeria Gankowa IV 2017-12-26 Szczegóły
Rebro Andráši-Gálfy Tępa III 2017-12-26 Szczegóły
Szcepanskeho+Bocekov Lad Mały Kieżmarski Szczyt V 2017-12-21 Szczegóły
Motyka Łomnica V 2017-12-21 Szczegóły
Superstok Osterwa VIII- 2017-12-18 Szczegóły
Motyka Jaworowy Szczyt V 2017-12-17 Szczegóły
Droga Potoczka Czuba nad Karbem V- 2017-12-16 Szczegóły
Bratislavský ľad Rogowa Grań V 2017-12-13 Szczegóły
Tupa Blada Tępa VI- 2017-12-10 Szczegóły
Droga Potoczka Czuba nad Karbem III 2017-12-10 Szczegóły
Žulawského cesta Pośrednia Złota Kazalnica IV+ 2017-12-03 Szczegóły
Prawy dziadek Czołówka MSW VI+ 2017-12-03 Szczegóły
Droga Potoczka Czuba nad Karbem V- 2017-12-01 Szczegóły
Ľadový komín Koprowa Turnia IV+ 2017-11-28 Szczegóły
Żebro 116 Młynickie Solisko IV 2017-11-19 Szczegóły
Motyka Łomnica IV 2017-11-18 Szczegóły
Środkowe Żebro Skrajny Granat V- 2017-11-17 Szczegóły
Motyka, JV stena Łomnica V 2017-11-16 Szczegóły
Krywańska Grań Krywań, Ramię Krywania, Turnia nad Korytem, Zadnia Krywańska Turnia, Pośrednia Krywańska Turnia, Skrajna Krywańska Turnia, Wielka Krywańska Strażnica, Mała Krywańska Strażnica II 2017-10-19 Szczegóły
Dieška-Halás-Marek Osterwa VII- 2017-10-17 Szczegóły
Via AliNina Osterwa VI+ 2017-10-17 Szczegóły
Jubilejna Wielicka Baszta IV 2017-10-16 Szczegóły
Indianske leto Baranie Rogi VII- 2017-10-15 Szczegóły

Strony