Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 126 - 150
Łącznie: 3574
Np. 2021-08-04
Np. 2021-08-04
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Whp 207 Buczynowa Strażnica IV+ 2021-02-15 Szczegóły
milczenie kozic Kościelec V 2021-02-10 Szczegóły
Magická Línia Galeria Szatana VIII+ 2021-02-09 Szczegóły
Tragikomedia + Veverka Sławkowski Szczyt VII 2021-02-07 Szczegóły
Droga Kochańczyka Próg Kotła Kościelcowego II 2021-02-07 Szczegóły
Śniegi Kilimanjaro Próg Kotła Kościelcowego V+ 2021-02-06 Szczegóły
Jackovič Velič Wielka Granacka Baszta VII 2021-02-05 Szczegóły
Kuluar Kurtyki Próg Mnichowy 2021-02-01 Szczegóły
Tatarková cesta, variant za A0 Mała Granacka Baszta VI+ 2021-02-01 Szczegóły
Filar Puskasa Kozia Kopka IV 2021-01-10 Szczegóły
Powiedz, że się boisz Próg Kotła Kościelcowego V+ 2021-01-10 Szczegóły
Samotári v dave Wielkie Solisko VII 2021-01-10 Szczegóły
Kliś Próg Kotła Kościelcowego V 2021-01-09 Szczegóły
Rysa Strzelskiego Próg Mnichowy V+ 2021-01-09 Szczegóły
Halawood Próg Kotła Kościelcowego IV+ 2021-01-09 Szczegóły
Potoczek Czuba nad Karbem IV 2021-01-07 Szczegóły
Potoczek Czuba nad Karbem IV 2021-01-06 Szczegóły
Si robíš srandu Osterwa VI+ 2021-01-04 Szczegóły
Zlodeji Osterwa VII- 2021-01-04 Szczegóły
Stanisławski Kościelec V- 2021-01-03 Szczegóły
Kochańczyk Próg Kotła Kościelcowego II 2021-01-01 Szczegóły
Wesołej Zabawy Próg Mnichowy IV+ 2020-12-27 Szczegóły
Klin Osterwa VI 2020-12-26 Szczegóły
Zachodni Filar Kopa Spadowa VI- 2020-12-20 Szczegóły
Wesołej Zabawy Wielka Mnichowa Baba IV 2020-12-19 Szczegóły

Strony