Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 176 - 200
Łącznie: 3693
Np. 2021-09-20
Np. 2021-09-20
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Prawą częścią ściany. Kościelec IV+ 2021-06-11 Szczegóły
Komin Świerza Kościelec VI 2021-06-11 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V- 2021-06-08 Szczegóły
Zacięcie Komarnickich, Trawers Zamarłej, Zacięcie Wrześniaków Zamarła Turnia V+ 2021-06-08 Szczegóły
Dieška-Halás-Marek i Carpe diem Osterwa VIII- 2021-06-06 Szczegóły
Droga przez płytę Mnich II 2021-06-02 Szczegóły
Grań Zachodnia Zadni Mnich III 2021-06-02 Szczegóły
Droga przez płytę Mnich II 2021-05-21 Szczegóły
Filar Mięguszowiecki Szczyt Wielki V+ 2021-05-09 Szczegóły
Direttissima Mięguszowiecki Szczyt Wielki IV+ 2021-05-08 Szczegóły
Direttissima MSW Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2021-05-08 Szczegóły
Warianty słoweńskie Próg Mnichowy VIII 2021-05-03 Szczegóły
Ľad Zuzkina blúzka vo Vyšnej Mlynárovej kope Wyżnia Młynarzowa Kopa III 2021-04-28 Szczegóły
Korosadowicz Kazalnica Mięguszowiecka V 2021-04-25 Szczegóły
Komin Pokutników Buczynowa Strażnica V+ 2021-04-24 Szczegóły
Północny Filar Świnicy Świnica IV+ 2021-04-17 Szczegóły
Starek-Uchmański Czołówka MSW VII- 2021-04-10 Szczegóły
Smutnej Zabawy Próg Mnichowy V 2021-04-05 Szczegóły
Rysa Strzelskiego Próg Mnichowy V+ 2021-04-05 Szczegóły
Się nie robi Bula pod Bańdziochem VI+ 2021-03-28 Szczegóły
Jaggiello-Roj Kazalnica Cubryńska V 2021-03-28 Szczegóły
Ślaski Komin Bula pod Bańdziochem VII+ 2021-03-27 Szczegóły
Zetka Cubryna II 2021-03-27 Szczegóły
Kliś Próg Kotła Kościelcowego IV+ 2021-03-15 Szczegóły
Komin Muchy Kościelec III 2021-03-15 Szczegóły

Strony