Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 26 - 50
Łącznie: 3482
Np. 2021-06-17
Np. 2021-06-17
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Środkową częścią pn. ściany WHP 175 Kozie Czuby III 2021-03-07 Szczegóły
Stanisławski Kościelec V+ 2021-03-03 Szczegóły
Korosadowicz Kazalnica Mięguszowiecka V 2021-02-28 Szczegóły
Kuluar Kurtyki + Robakiewicz Mnich III+ 2021-02-28 Szczegóły
Lodospad Ciężki Próg Doliny Ciężkiej III+ 2021-02-28 Szczegóły
Czarne Zaciecie Czołówka MSW VII 2021-02-27 Szczegóły
black jack Próg Wyżniego Czarnostawiańskiego Kotła VII+ 2021-02-27 Szczegóły
Rysa Strzelskiego Próg Mnichowy V+ 2021-02-27 Szczegóły
Cesta Komarnických Zadni Gerlach IV 2021-02-22 Szczegóły
Odlot Zadni Kościelec VI- 2021-02-21 Szczegóły
Agregat Aurora Czuba nad Karbem V+ 2021-02-20 Szczegóły
Prawy Dziadek Czołówka MSW VI+ 2021-02-20 Szczegóły
Whp 207 Buczynowa Strażnica IV+ 2021-02-15 Szczegóły
milczenie kozic Kościelec V 2021-02-10 Szczegóły
Magická Línia Galeria Szatana VIII+ 2021-02-09 Szczegóły
Tragikomedia + Veverka Sławkowski Szczyt VII 2021-02-07 Szczegóły
Śniegi Kilimanjaro Próg Kotła Kościelcowego V+ 2021-02-06 Szczegóły
Jackovič Velič Wielka Granacka Baszta VII 2021-02-05 Szczegóły
Kuluar Kurtyki Próg Mnichowy 2021-02-01 Szczegóły
Tatarková cesta, variant za A0 Mała Granacka Baszta VI+ 2021-02-01 Szczegóły
Filar Puskasa Kozia Kopka IV 2021-01-10 Szczegóły
Powiedz, że się boisz Próg Kotła Kościelcowego V+ 2021-01-10 Szczegóły
Samotári v dave Wielkie Solisko VII 2021-01-10 Szczegóły
Kliś Próg Kotła Kościelcowego V 2021-01-09 Szczegóły
Rysa Strzelskiego Próg Mnichowy V+ 2021-01-09 Szczegóły

Strony