Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 94
Łącznie: 94
Np. 2020-07-12
Np. 2020-07-12
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Stanisławski Pośredni Gerlach IV 2013-12-21 Szczegóły
Priečne stenou Kończysta II 2015-12-29 Szczegóły
Filar Kellego / Kelleho pilier Jaworowy Szczyt V 2014-11-11 Szczegóły
Krivánsky hrebeň Krywań III 2016-12-22 Szczegóły
Weberovka Mały Kieżmarski Szczyt VI 2015-02-19 Szczegóły
Od Zvodnej lávky Staroleśna II 2017-02-07 Szczegóły
Häberleinova cesta Żabi Koń IV 2015-11-01 Szczegóły
Hrebeň: Slavkovský štít - Bradavica - Východná Vysoká Sławkowski Szczyt, Sławkowska Kopa, Zadnia Sławkowska Czuba, Skrajna Sławkowska Czuba, Skrajna Nowoleśna Turnia, Pośrednia Nowoleśna Turnia, Zadnia Nowoleśna Turnia, Skrajna Warzęchowa Turnia, Zadnia Warzęchowa Turnia, Staroleśna, Zwalista Turnia, Baniasta Turnia, Mała Wysoka III 2018-02-20 Szczegóły
Puskas (war. Tatarki) / Puskasov pilier (var. Tatarka) Czarny Szczyt V 2014-06-28 Szczegóły
Chamomilla Wschodni Żelazny Szczyt 2016-07-02 Szczegóły
Pravé rebro Szczyrbskie Solisko III 2015-02-02 Szczegóły
SZ hrebeň (Dorawski-Szcepanski) Mała Śnieżna Turnia III 2017-01-29 Szczegóły
Orolínova cesta Wołowa Turnia VII 2017-06-22 Szczegóły
Żleb Karczmarza / Krčmarov žlab Mały Gerlach II 2014-03-29 Szczegóły
Bailando Mały Durny Szczyt V+ 2016-01-08 Szczegóły
Korosadowicz Kazalnica Mięguszowiecka III 2015-01-21 Szczegóły
Stanislawskeho cesta Lodowy Zwornik V 2017-01-21 Szczegóły
Slepa ulička Osterwa VIII- 2015-06-17 Szczegóły
Poľsky komín Skrajna Jaworowa Przełęcz IV 2013-12-29 Szczegóły
Žlabom Rysy V 2015-12-30 Szczegóły
Šádek / Šádkova cesta Baranie Rogi IV 2014-11-14 Szczegóły
Ľavou časťou steny (SZ stena) Lodowy Szczyt II 2016-12-30 Szczegóły
Sawickeho depresia Kaczy Mnich IV 2015-02-27 Szczegóły
Mengusovský pilier Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2017-02-15 Szczegóły
Cesta Komarnických Łomnica III 2015-12-23 Szczegóły
Tatarka-Michalko Pośrednia Grań IV+ 2018-02-22 Szczegóły
Orolin-Bakoš Kozia Turnia VII- 2014-06-29 Szczegóły
Chamomilla Wschodni Żelazny Szczyt IX- 2016-09-08 Szczegóły
Depresja Staszla Świnica IV 2015-02-07 Szczegóły
Hrebeň Snehových veží Lodowy Szczyt III 2017-01-29 Szczegóły
Superstok Osterwa VIII- 2017-12-18 Szczegóły
Glejdurov lad (Ľavy žlab) Świstowy Szczyt III 2014-03-31 Szczegóły
Sedlo pred Prostredným Pośrednia Grań 2016-03-25 Szczegóły
Zulawskeho cesta Pośrednia Złota Kazalnica IV 2015-01-25 Szczegóły
Diretissima Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2017-01-24 Szczegóły
Elina Osterwa VIII 2015-06-17 Szczegóły
Dolina Śnieżna / Ľadové dolinky Śnieżny Szczyt III 2013-12-30 Szczegóły
Komín návratov Ryglowa Przełęcz V- 2016-01-01 Szczegóły
Urbanović-Zdiarsky Podufała Baszta VI+ 2014-11-28 Szczegóły
Suchý hrebeň Lodowy Szczyt III 2016-12-31 Szczegóły
Pochop človeka Młynarzowa Turnia V 2015-02-28 Szczegóły
Cesta Komarnickych Zadni Gerlach III 2017-02-26 Szczegóły
Vidlový hrebeň Łomnica V 2015-12-23 Szczegóły
JZ pilier Durny Szczyt IV 2018-04-15 Szczegóły
Kuchař / Kucharova cesta Gerlach VI 2014-07-05 Szczegóły
Skákal pes Osterwa VIII+ 2016-09-09 Szczegóły
SV rebro Pośrednia Turnia II 2015-02-07 Szczegóły
Superdirettissima Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2017-01-31 Szczegóły
Stará cesta Galeria Gankowa IV 2017-12-26 Szczegóły
Grań Soliska / Soliskovy hreben Wielkie Solisko III 2014-04-05 Szczegóły
Carpe Diem Osterwa VIII- 2016-06-16 Szczegóły
Cień Wielkej Góry Mięguszowiecki Szczyt Czarny VI 2015-01-26 Szczegóły
Przez plyte Mnich II 2017-01-24 Szczegóły
Hranaty kut Huncowski Szczyt VI 2015-10-02 Szczegóły
Grog Turnia nad Polaną V- 2017-02-25 Szczegóły
Tatarka-klient Mała Kapałkowa Turnia IV 2014-01-01 Szczegóły
Pravý komín Skrajna Jaworowa Przełęcz IV+ 2016-01-03 Szczegóły
Indianske leto Baranie Rogi VII- 2014-11-29 Szczegóły
Stanislawskeho cesta Mała Śnieżna Turnia V 2017-01-10 Szczegóły
Kominom Skrajna Garajowa Ławka V 2015-03-20 Szczegóły
Lomnicka kopa Žlabom Łomnica III 2015-12-28 Szczegóły
Stará cesta Jastrzębia Turnia III 2014-11-10 Szczegóły
Žľabom do štrbiny nad Kotlinami (S stena) Krywań II 2016-12-19 Szczegóły
Rebrom Koprowy Wierch II 2015-02-12 Szczegóły
Motykova cedta Wysoka IV 2017-02-01 Szczegóły
Titanova pasca Rogowa Grań IV+ 2018-01-01 Szczegóły
Stanisławski / Stanislawskeho depresia Czarny Szczyt IV 2014-06-28 Szczegóły
Budhove oči Mały Gerlach VII 2016-06-21 Szczegóły
Poziomkowa droga Próg Wyżniego Czarnostawiańskiego Kotła IV+ 2015-01-27 Szczegóły
Kuchař-Svatoš Wyżnia Kapałkowa Ławka III 2017-01-27 Szczegóły
Ľavým vhĺbením- Puškáš Kieżmarski Szczyt IV 2015-10-31 Szczegóły
Sopeľ Ponad Ogród Turnia 2017-02-14 Szczegóły
Filar Slamy / Slámov pilier Łomnica V 2014-01-08 Szczegóły
Žlabom do Magurskej lávky Niżnia Kapałkowa Ławka III 2016-01-04 Szczegóły
Trhlinou Sławkowski Szczyt IV+ 2014-12-26 Szczegóły
Do Ľadového sedla Śnieżne Czuby 2017-01-11 Szczegóły
Pochylého platňa Jastrzębia Turnia VIII 2015-06-13 Szczegóły
Žlabom do Kahulskej štrbiny Kończysta IV 2015-12-29 Szczegóły
Jastrzębia Grań / Karbunkulový hrebeň Jastrzębia Turnia, Mały Kołowy Szczyt, Czerwona Turnia, Modra Turnia, Kołowy Szczyt III 2014-11-10 Szczegóły
Ľavým Žľabom (SZ stena) Krywań III 2016-12-19 Szczegóły
Firhang Skrajna Garajowa Turnia V+ 2015-02-15 Szczegóły
Glejdurova cesta Zwalista Turnia V+ 2017-02-07 Szczegóły
Pravým vhĺbením- Puškáš Kieżmarski Szczyt V 2015-10-31 Szczegóły
Alternatívny ľad Próg Doliny Ciężkiej VI 2018-02-16 Szczegóły
Šádek Czarny Szczyt IV+ 2014-06-28 Szczegóły
Variant PP Wielka Łomnicka Baszta IX+ 2016-06-30 Szczegóły
Loteryjka Próg Wyżniego Czarnostawiańskiego Kotła VI 2015-01-28 Szczegóły
Pravou časťou (Dorawski) Lodowy Szczyt IV 2017-01-27 Szczegóły
Weberovka Mały Kieżmarski Szczyt VI 2017-06-21 Szczegóły
Tatarka-Gibas Pośrednia Grań VI 2014-03-30 Szczegóły
Puškašova cesta Mały Durny Szczyt VI 2016-01-07 Szczegóły
Brągiew siwa Próg Wyżniego Czarnostawiańskiego Kotła V 2015-01-16 Szczegóły
Ľadové dolinky Śnieżny Szczyt 2017-01-20 Szczegóły
Pavúci lezú do neba Jastrzębia Turnia VIII- 2015-06-13 Szczegóły