Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Łomnicka
Miejsce: 
Huncowski Szczyt
Nazwa drogi: 
Hranaty kut
Wycena: 
VI
Czas: 
2 hod
Data: 
2015-10-02
Kto: 
M.Červienka