Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Hlińska
Miejsce: 
Skrajna Garajowa Ławka
Nazwa drogi: 
Kominom
Wycena: 
V
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Wycena uzupełniająca: 
WI5
Czas: 
3 hod
Data: 
2015-03-20
Kto: 
M.Červienka