Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Mięguszowiecka
Miejsce: 
Osterwa
Nazwa drogi: 
Elina
Wycena: 
VIII
Czas: 
1 hod
Data: 
2015-06-17
Kto: 
M.Červienka,M.Urban