Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 1 - 25
Spolu: 2743
Napr., 2019-07-23
Napr., 2019-07-23
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cesta Miejsce Obťažnosť Dátumzoradiť vzostupne Akčné
Plastruś Mnich V+ 2019-07-18 Podrobnosti
Muchosmołowatość Mnich VII 2019-07-18 Podrobnosti
Šádek-Zlatník Kołowy Szczyt VI- 2019-07-17 Podrobnosti
Grań Soliska Skrajne Solisko, Wielkie Solisko II 2019-07-16 Podrobnosti
GGT: Rohatka- Mała Wysoka Mała Wysoka II 2019-07-08 Podrobnosti
Junowa Osterwa VI 2019-07-07 Podrobnosti
Stanisławski Zmarzła Przełęcz V 2019-07-07 Podrobnosti
Pn.- zach. żebro WC 17 droga 86 Zasłonista Turnia II 2019-07-07 Podrobnosti
Pravým vhĺbením - Puškáš Kieżmarski Szczyt V 2019-07-06 Podrobnosti
Warianty Małolata Kazalnica Mięguszowiecka VI+ 2019-07-06 Podrobnosti
GGT: Wschodnie Żelazne Wrota- Mały Ganek Żłobisty Szczyt III 2019-07-06 Podrobnosti
Birkenmajer Żółta Ściana V 2019-07-06 Podrobnosti
Filar Cagasika Pośrednia Grań VI 2019-07-06 Podrobnosti
Wachowicz Mnich VIII- 2019-07-04 Podrobnosti
Pavlin-Kracalik / Dieska Osterwa VI 2019-07-04 Podrobnosti
Superata Młodości Mnich IX- 2019-07-04 Podrobnosti
"Kut" Mała Pośrednia Grań VII 2019-07-04 Podrobnosti
Motyka Zamarła Turnia V- 2019-06-30 Podrobnosti
Šádkova cesta Czarny Szczyt IV+ 2019-06-30 Podrobnosti
Prawy Dziędzielewicz + Sprężyna Kościelec VI+ 2019-06-30 Podrobnosti
50 rokov pre James Bobrovec Mały Gerlach VII 2019-06-30 Podrobnosti
Kubin-Roland Batyżowiecki Szczyt V 2019-06-30 Podrobnosti
Puskas na zach. Łomnicy + Grań wideł Łomnica, Wielki Szczyt Wideł, Kieżmarski Szczyt 2019-06-30 Podrobnosti
Granią od Chłopka do Mięgusza Czarnego Mięguszowiecki Szczyt Czarny II 2019-06-30 Podrobnosti
Prawi Wrześniacy Zamarła Turnia VI+ 2019-06-29 Podrobnosti

Stránky