Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 1 - 25
Spolu: 2353
Napr., 2018-04-19
Napr., 2018-04-19
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cesta Vrchol Obťažnosť Čas Dátum Akčné
Środkowe Żebro V- 4,5 h 2018-04-15 Podrobnosti
JZ pilier Pyšný štít IV 1 hod 2018-04-15 Podrobnosti
Kombinacja: Rohatka - Polski Grzebień - Litworowa Przełęcz - Wschodnie Żelazne Wrota 2018-04-08 Podrobnosti
Kryształowy sen V 1,5 2018-04-07 Podrobnosti
Sawickeho depresia III 4 2018-04-07 Podrobnosti
Ľadové dolinky III 2018-04-07 Podrobnosti
Kryształowy sen 2018-04-06 Podrobnosti
Żleb Teryego 2018-04-03 Podrobnosti
Titanová Pasca V 2018-03-30 Podrobnosti
Kombinacja: Łomnicka Przełęcz - Lodowa Kopa - Żabi Wierch Jaworowy III+ 2018-03-28 Podrobnosti
Kombinacje w masywie Ciemniastej Turni IV 2018-03-26 Podrobnosti
Wielki Młynarzowy Żleb III 5,25 2018-03-26 Podrobnosti
Veľký Mlynárov žľab III 2018-03-25 Podrobnosti
Komin Zamkowskiego III+ 8 h 2018-03-24 Podrobnosti
Wielki Młynarzowy Żleb 3h 2018-03-24 Podrobnosti
Kombinacja: Łomnicka Przełęcz - Rywocińska Przełęcz III 2018-03-23 Podrobnosti
Kaskady III+ 2018-03-22 Podrobnosti
Lodospady w Łomnickiej Grani IV- 2018-03-17 Podrobnosti
Lodospady pod Rakuską Czubą IV 2018-03-14 Podrobnosti
Motyka V+ 5h30m 2018-03-11 Podrobnosti
Zimowa Korona Tatr (ZKT) V 11 lat 2018-03-11 Podrobnosti
Motyka Wysoka IV 6h30 2018-03-10 Podrobnosti
Penelopa Slavkovské zuby IV 2018-03-08 Podrobnosti
Południowa grań II 6h 2018-03-04 Podrobnosti
Sopel Kvetnicova veza V 1:00 2018-03-04 Podrobnosti

Stránky