Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Łomnicka
Miejsce: 
Łomnica
Nazwa drogi: 
Motyka
Wycena: 
V+
Czas: 
7
Data: 
2024-03-19
Uwagi: 
Warunki dobre. Dolne wyciągi zrobiliśmy na lotnej, w lodzie będącym w dobrej jakości (trudności WI3). Kluczowy wyciąg (V+) i poprzedzający (IV) czujne z uwagi na małe ilości śniegu, który był mało stabilny i odspojony. Na górnym polu śnieżnym zapadaliśmy się do kostki-połowy łydki. Czujne zejście po bardzo twardym śniegu/firnie.
Kto: 
Dawid Byledbał, Rafał Szmyd
Klub: 
KW Zakopane, KW Kraków