Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Jaworowa
Miejsce: 
Skrajna Jaworowa Turnia
Nazwa drogi: 
Poľský komín
Wycena: 
IV
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Wycena uzupełniająca: 
WI3, M4
Styl: 
OS
Czas: 
4h
Data: 
2023-12-30
Kto: 
Patrycja Głowacka, Martin Janáček