Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 3001 - 3025
Łącznie: 3340
Np. 2020-09-24
Np. 2020-09-24
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Filar Puskasa Czarny Szczyt IV 2013-09-07 Szczegóły
Południowy filar Kozi Wierch V- 2013-09-07 Szczegóły
Schody do nieba Kazalnica Mięguszowiecka VI+ 2013-09-07 Szczegóły
Prawy Dziędzielewicz Kościelec VI 2013-09-07 Szczegóły
Sprężyna Kościelec VI+ 2013-09-07 Szczegóły
Prawy filar Strzelecka Turnia V 2013-09-07 Szczegóły
Motyka Ostry Szczyt IV 2013-09-07 Szczegóły
Stanisławski Kościelec V- 2013-09-07 Szczegóły
Międzymiastowa Mnich VI+ 2013-09-07 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV 2013-09-07 Szczegóły
Żleb Drege'a Skrajny Granat, Pośredni Granat V+ 2013-09-07 Szczegóły
Środkowe Żeberko Skrajny Granat III+ 2013-09-07 Szczegóły
Birkenmajer Kieżmarski Szczyt VI 2013-09-07 Szczegóły
Filar Grońskiego Żabia Turnia Mięguszowiecka IV 2013-09-07 Szczegóły
Eštok-Janiga Wołowa Turnia VII- 2013-09-07 Szczegóły
Sprężyna Mały Młynarz VI 2013-09-07 Szczegóły
Przez Przewieszkę Mnich V 2013-09-07 Szczegóły
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia V 2013-09-07 Szczegóły
Filar Kellego Jaworowy Szczyt IV 2013-09-06 Szczegóły
Orłowski Mnich V- 2013-09-06 Szczegóły
Kant Klasyczny Mnich V+ 2013-09-06 Szczegóły
Grań od Wschodnich Żelaznych Wrót Ganek IV 2013-09-06 Szczegóły
Kriššák Gerlach V 2013-09-05 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV+ 2013-09-05 Szczegóły
Prawy filar pn. ściany (WHP 521) Zadni Mnich III 2013-09-05 Szczegóły

Strony