Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 2951 - 2975
Łącznie: 3340
Np. 2020-09-24
Np. 2020-09-24
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Lewa Pilchówka Zamarła Turnia V+ 2013-10-12 Szczegóły
Pd.-wsch. ściana Kościółek III+ 2013-10-11 Szczegóły
Setka Zadni Kościelec IV 2013-10-11 Szczegóły
Dies Irae Osterwa IX 2013-10-08 Szczegóły
Patrzykont Zadni Kościelec V 2013-10-08 Szczegóły
Gnojek Kościelec III+ 2013-10-08 Szczegóły
Klasyczna (wariant przez okap) Zamarła Turnia VI 2013-10-08 Szczegóły
Cez knihu Skrajna Rzeżuchowa Turnia V 2013-10-07 Szczegóły
Sprężyna Kościelec VI 2013-10-06 Szczegóły
Prawi Wrześniacy Zamarła Turnia VI 2013-10-06 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2013-10-06 Szczegóły
Prawy Heinrich Zamarła Turnia VII- 2013-10-05 Szczegóły
Świnicka Grań Świnica III 2013-10-05 Szczegóły
Kutta Batyżowiecki Szczyt V- 2013-10-05 Szczegóły
Jargiłło-Paćkowski Zamarła Turnia VI+ 2013-10-05 Szczegóły
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia V 2013-10-05 Szczegóły
Plšek Szarpane Turnie VI- 2013-10-03 Szczegóły
Stanisławski Wołowa Turnia V 2013-10-01 Szczegóły
Plšek Szarpane Turnie VI- 2013-09-30 Szczegóły
Puskas Szarpane Turnie VI+ 2013-09-30 Szczegóły
Via AliNina Osterwa VI+ 2013-09-29 Szczegóły
Dieška-Halás-Marek Osterwa VII- 2013-09-29 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2013-09-28 Szczegóły
Komarnicki (WHP: 2631, 2637E) Wielki Kościół II 2013-09-28 Szczegóły
Mięguszowiecka Grań Mięguszowiecki Szczyt Wielki IV 2013-09-14 Szczegóły

Strony