Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 2976 - 3000
Łącznie: 3340
Np. 2020-09-24
Np. 2020-09-24
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Motyka Mały Lodowy Szczyt V 2013-09-10 Szczegóły
GGTW: Wschodnie Żelazne Wrota - Zachodnie Żelazne Wrota Hruba Śnieżna Kopa, Pośrednia Śnieżna Kopa, Mała Śnieżna Kopa IV 2013-09-10 Szczegóły
Zachodnia grań Mały Ganek IV 2013-09-10 Szczegóły
Filar Puskasa Czarny Szczyt IV 2013-09-10 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2013-09-08 Szczegóły
Narovnanie piliera Czarny Szczyt V 2013-09-08 Szczegóły
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia V 2013-09-08 Szczegóły
Środkiem ściany czołowej pn.-wsch. filara Zadnia Garajowa Turnia V 2013-09-08 Szczegóły
Prawy Heinrich Zamarła Turnia VII- 2013-09-08 Szczegóły
Dieška-Halás-Marek Osterwa VII- 2013-09-08 Szczegóły
Klasyczna Galeria Gankowa IV 2013-09-08 Szczegóły
Zacięcie Mogielnickich Mnich V+ 2013-09-08 Szczegóły
Setka Zadni Kościelec IV 2013-09-08 Szczegóły
Prawy Puskas Kieżmarski Szczyt V+ 2013-09-08 Szczegóły
Wielkie Zacięcie Kieżmarski Szczyt VI+ 2013-09-08 Szczegóły
Lobby Instruktorskie Kościelec VII 2013-09-08 Szczegóły
Filar Leporowskiego Kozi Wierch V 2013-09-08 Szczegóły
Sprężyna Kościelec VI+ 2013-09-08 Szczegóły
Filar Puskasa Wołowa Turnia VI+ 2013-09-08 Szczegóły
Hviezdova cesta Wołowa Turnia VI 2013-09-08 Szczegóły
Orłowski Galeria Gankowa VI 2013-09-08 Szczegóły
Filar z obejściem (górny wariant) Kazalnica Mięguszowiecka VII+ 2013-09-07 Szczegóły
Filar Čihuli Batyżowiecki Szczyt V+ 2013-09-07 Szczegóły
Prawy Dziędzielewicz Kościelec VI 2013-09-07 Szczegóły
Patagońskie Lato Łomnica VIII- 2013-09-07 Szczegóły

Strony