Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 126 - 150
Łącznie: 4366
Např. 2024-02-29
Např. 2024-02-29
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Název silniceseřadit sestupně Miejsce Ocenění Dátum Akcja
Mrozekov Lad Czerwona Skałka IV 2017-02-27 Szczegóły
Čihulov pilier Batyżowiecki Szczyt V+ 2020-08-08 Szczegóły
Prawy filar Cubryny Turnia Zwornikowa II 2017-03-31 Szczegóły
Den zombi Ściana pod Skokiem VI+ 2022-06-25 Szczegóły
Gálfy Tępa III 2015-01-02 Szczegóły
Korosadowicz Kazalnica Mięguszowiecka V- 2016-01-02 Szczegóły
Rysa Marcisza Mnich VII- 2019-06-15 Szczegóły
Lorenc-Ruman Żabia Przełęcz II 2012-07-03 Szczegóły
Żleb Blatona Świnica IV 2020-11-12 Szczegóły
Droga Staszla + Droga Kulczyńskiego Świnica II 2022-11-25 Szczegóły
Skłodowski Kopa Spadowa VI 2017-08-27 Szczegóły
Čerešňový pilier Mały Lodowy Szczyt V+ 2015-07-05 Szczegóły
Grań Solisk Wielkie Solisko III+ 2016-07-23 Szczegóły
Filar Puskasa Galeria Gankowa V 2019-10-27 Szczegóły
Głogowski Czuba nad Karbem III 2014-01-15 Szczegóły
Schody do nieba Kazalnica Mięguszowiecka VI+ 2021-08-14 Szczegóły
Indiańskie Lato Baranie Rogi VII- 2023-09-11 Szczegóły
Aprilova Cesta Osterwa V 2018-06-16 Szczegóły
Ľadové dolinky Śnieżny Szczyt 2017-01-20 Szczegóły
GGTW - Przełęcz pod Kopą - Wyżni Barani Zwornik Papirusowe Turnie, Jagnięcy Szczyt, Czerwona Turnia, Modra Turnia, Kołowy Szczyt, Czarny Szczyt V 2020-07-05 Szczegóły
Lewa depresja (Lukeš-Sysel) Baranie Rogi IV 2014-07-13 Szczegóły
Lodospad Zahradky Sławkowski Szczyt V 2022-02-12 Szczegóły
Prawe Żeberko Skrajny Granat V+ 2014-10-06 Szczegóły
Sprężyna Mnich VII- 2015-10-04 Szczegóły
Lewy Filar Młynarzowe Widły V 2013-07-25 Szczegóły

Stránky