Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 4094
Např. 2023-02-07
Např. 2023-02-07
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Název silnice Miejsce Ocenění Dátumseřadit vzestupně Akcja
Mączka Wielicka Kopa VI 2023-01-29 Szczegóły
Sopel, Orolin Ponad Ogród Turnia V 2023-01-27 Szczegóły
Milczenie kozic Kościelec V 2023-01-24 Szczegóły
Cel Próg Kotła Kościelcowego V 2023-01-23 Szczegóły
Svrcek-Styk i Covid-19 Ściana pod Skokiem VI+ 2023-01-14 Szczegóły
Cez vylom Wielicka Baszta V 2023-01-08 Szczegóły
Lewy Filar pn. ściany Złotej Baszty WHP3395 (Hraną Weberovki) + Kieżmarską Drabiną WHP 3424 Mały Kieżmarski Szczyt V 2023-01-07 Szczegóły
Filar Tivadara (lewy wariant) Tępa V+ 2023-01-07 Szczegóły
Grochowski, Skłodowski Mały Kozi Wierch IV 2023-01-04 Szczegóły
WHP 114 Kościelec V 2022-12-30 Szczegóły
Drugi, Trzeci lodospad Rakuska Czuba III 2022-12-30 Szczegóły
Bladym świtem Bula pod Bańdziochem V+ 2022-12-21 Szczegóły
Velicova cesta Mały Kieżmarski Szczyt V+ 2022-12-03 Szczegóły
Hviezdova Cesta Wołowa Turnia VI+ 2022-11-13 Szczegóły
Cesta Tradicneho Horolezeckeho Tyzdna (CTHT) Kozia Turnia VI+ 2022-11-01 Szczegóły
W poszukiwaniu Puskasa - Wielka Szarpana Turnia Szarpane Turnie VI 2022-10-31 Szczegóły
Motyka + Południowy Filar Szarpane Turnie, Smoczy Szczyt V 2022-10-31 Szczegóły
Filar Puskasa Wołowa Turnia VI+ 2022-10-31 Szczegóły
Żebro Czecha, Grań Fajek, Wierch pod Fajki V 2022-10-31 Szczegóły
Pavuci lezu do neba Jastrzębia Turnia VIII 2022-10-31 Szczegóły
Známka monzunu Skrajna Rzeżuchowa Turnia V+ 2022-10-31 Szczegóły
Lato w Kobylanach Zmarzła Przełęcz VI 2022-10-30 Szczegóły
Motyka Pośrednia Śnieżna Kopa IV 2022-10-30 Szczegóły
Motyka Hruba Śnieżna Kopa IV 2022-10-30 Szczegóły
Staflovka Wołowa Turnia V 2022-10-30 Szczegóły

Stránky