Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 4373
Např. 2024-06-28
Např. 2024-06-28
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Název silnice Miejsce Ocenění Dátumseřadit vzestupně Akcja
Aprilova, Igła w Osterwie, Majova Osterwa VI- 2024-04-14 Szczegóły
Tatarka i Sibenica Osterwa VII+ 2024-04-14 Szczegóły
Junova, Valentina, Pavlín-Kráčalík Osterwa VI+ 2024-04-07 Szczegóły
Jurzyca Pośrednia Baszta 2024-03-21 Szczegóły
Północna depresja Szczyrbski Szczyt 2024-03-20 Szczegóły
Motyka Łomnica V+ 2024-03-19 Szczegóły
Żleb Staniszewskiego Zadni Granat III 2024-03-17 Szczegóły
Spiska cesta Huncowski Szczyt IV 2024-02-21 Szczegóły
Motyka Łomnica V+ 2024-02-18 Szczegóły
Pontónový kút Sławkowski Szczyt V+ 2024-02-17 Szczegóły
Droga Wacha (prawe lody) Żabi Mnich III 2024-02-09 Szczegóły
Lodospad w Małej Cisówce Czerwona Skałka IV 2024-01-31 Szczegóły
Oczy pełne lodu + Kaskady Czerwona Skałka V 2024-01-30 Szczegóły
Zahradky + prawe Zahradky Sławkowski Szczyt V 2024-01-29 Szczegóły
Kuluar Kurtyki Próg Mnichowy III 2024-01-21 Szczegóły
Cień Wielkiej Góry Grzęda MSC VI 2024-01-21 Szczegóły
Loteryjka Próg Wyżniego Czarnostawiańskiego Kotła VI+ 2024-01-20 Szczegóły
Mozes-Tivadar (Węgierski Filar) Tępa IV 2024-01-13 Szczegóły
Mantra Galeria Szatana VI 2024-01-12 Szczegóły
Tupa Blada Tępa VI- 2024-01-11 Szczegóły
Poľský kút Mały Kieżmarski Szczyt IV+ 2024-01-05 Szczegóły
Środkowa Depresja Wielka Granacka Baszta V+ 2024-01-02 Szczegóły
Komin Pokutników Buczynowa Strażnica V+ 2023-12-30 Szczegóły
Poľský komín Skrajna Jaworowa Turnia IV 2023-12-30 Szczegóły
Brągiew Siwa Próg Wyżniego Czarnostawiańskiego Kotła VI 2023-12-30 Szczegóły

Stránky