Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 4149
Např. 2023-06-03
Např. 2023-06-03
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Název silnice Miejsce Ocenění Dátumseřadit vzestupně Akcja
Lewe żebro Wielka Granacka Baszta, Wielka Granacka Turnia IV 2023-06-01 Szczegóły
Dolina Śnieżna Śnieżny Zwornik, Śnieżny Szczyt, Lodowy Zwornik, Lodowy Szczyt II 2023-05-28 Szczegóły
Prawy Filar Strzelecka Turnia V+ 2023-05-28 Szczegóły
Lewy Abgarowicz Cubryna, Mięguszowiecki Szczyt Wielki II 2023-05-22 Szczegóły
Filar Puskasa Czarny Szczyt V+ 2023-05-21 Szczegóły
Motyka Kozie Czuby V+ 2023-05-11 Szczegóły
Tour de Niżnie Rysy Żabi Szczyt Wyżni, Rysy 2023-05-11 Szczegóły
Euforia Ściana pod Skokiem VI+ 2023-05-10 Szczegóły
Rebelia Ściana pod Skokiem VI+ 2023-05-10 Szczegóły
Droga Staszla + Płn. Filar Świnica IV 2023-05-08 Szczegóły
WHP 2852 Wyżnia Lodowa Przełęcz III 2023-05-01 Szczegóły
Julova Osterwa V+ 2023-05-01 Szczegóły
Rebelia Ściana pod Skokiem VII- 2023-05-01 Szczegóły
Euforia Ściana pod Skokiem VI+ 2023-05-01 Szczegóły
wall street Czołówka MSW VIII 2023-05-01 Szczegóły
Północno-zachodnia grań Mały Kieżmarski Szczyt III 2023-04-28 Szczegóły
Prawe Żebro, Środkowe Żebro Skrajny Granat IV+ 2023-04-26 Szczegóły
Płn. Filar Świnica V 2023-04-22 Szczegóły
Chiński Syndrom + Easy Rider Bula pod Bańdziochem V 2023-04-03 Szczegóły
W samo południe Bula pod Bańdziochem V+ 2023-04-02 Szczegóły
Droga Roka + Zacięcie w Międzyczasie Próg Kotła Kościelcowego V+ 2023-04-01 Szczegóły
Orzeł z Epiru Próg Wyżniego Czarnostawiańskiego Kotła VI+ 2023-03-26 Szczegóły
Komin Navratov Ryglowa Przełęcz V 2023-03-26 Szczegóły
Supercouloir Tępa IV 2023-03-19 Szczegóły
Lewy Abgarowicz Cubryna II 2023-03-19 Szczegóły

Stránky