Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 126 - 150
Łącznie: 4379
Např. 2024-06-24
Např. 2024-06-24
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Název silnice Miejsce Ocenění Dátumseřadit vzestupně Akcja
Bernadzikiewicz/Puskas Ciężka Turnia III 2023-08-19 Szczegóły
Orłowski Galeria Gankowa VI 2023-08-16 Szczegóły
Krawędzią między pn.-wsch. ścianą, a wsch. ścianą (Szukając Stanisławskiego) Ciężki Szczyt VI- 2023-08-16 Szczegóły
Grań Moka Mięguszowiecki Szczyt Wielki III 2023-08-16 Szczegóły
Deň Zombi Turnia nad Skokiem VI+ 2023-08-16 Szczegóły
Wilczkowski Żabi Kapucyn VI- 2023-08-15 Szczegóły
Klasyczna Galeria Gankowa IV 2023-08-15 Szczegóły
Stredom Platne Ściana pod Skokiem IV+ 2023-08-15 Szczegóły
Palenicek, Czarny filar Jaworowy Szczyt V+ 2023-08-15 Szczegóły
Orłowski Galeria Gankowa VI- 2023-08-15 Szczegóły
Chrobak Żabi Kapucyn VI 2023-08-14 Szczegóły
Grań solisk Soliskowe Turnie III 2023-08-14 Szczegóły
Północną ścianą Mały Jaworowy Szczyt VI 2023-08-14 Szczegóły
Pachniesz brzoskwinia Kopa Spadowa VII- 2023-08-13 Szczegóły
Šádkova cesta Baranie Rogi IV 2023-08-13 Szczegóły
L'avý Puškáš Kieżmarski Szczyt IV 2023-08-13 Szczegóły
Kurtykówka Mały Młynarz VI+ 2023-08-13 Szczegóły
Nowy wariant: z drugiego wyciągu Uznańskiego w przewieszone zacięcie Zadni Mnich V 2023-08-13 Szczegóły
Bieganie po Zadnim Mnichu - falstart Zadni Mnich V 2023-08-13 Szczegóły
Sprężyna Mały Młynarz VI 2023-08-13 Szczegóły
Veni Zamarła Turnia VII+ 2023-08-12 Szczegóły
Motyka Kaczy Szczyt IV 2023-08-12 Szczegóły
Dookoła Doliny Kieżmarskiej Jagnięcy Szczyt, Kołowy Szczyt, Czarny Szczyt, Wyżni Barani Zwornik, Baranie Rogi, Spiska Grzęda, Mały Durny Szczyt, Durny Szczyt, Łomnica, Kieżmarski Szczyt IV 2023-08-12 Szczegóły
Wielkie oczy Szarpane Turnie IX+ 2023-08-12 Szczegóły
Klasyczna Galeria Gankowa IV+ 2023-08-12 Szczegóły

Stránky