Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 3426 - 3450
Spolu: 3574
Napr., 2021-08-04
Napr., 2021-08-04
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cesta Miejsce Obťažnosť Dátumzoradiť vzostupne Akčné
Hokejka Łomnica VI+ 2013-08-03 Podrobnosti
Prawi Wrześniacy (wariant Siadka) Zamarła Turnia VI+ 2013-08-02 Podrobnosti
Łańcuchówka 5 dróg Motyki Ostry Szczyt, Mały Lodowy Szczyt V 2013-08-02 Podrobnosti
Pytlákův expres Batyżowiecki Szczyt VI+ 2013-08-02 Podrobnosti
Gnojek Kościelec III 2013-08-02 Podrobnosti
Grań Kościołów Wielki Kościół III 2013-08-01 Podrobnosti
Prawa depresja Pośrednia Grań V 2013-07-29 Podrobnosti
Filar Centralny Galeria Gankowa VII 2013-07-29 Podrobnosti
Rokokowa Kokota Mnich IX 2013-07-28 Podrobnosti
Grań Kościelców Kościelec II 2013-07-28 Podrobnosti
Orłowski Galeria Gankowa VI- 2013-07-28 Podrobnosti
Kapałkowa Grań Lodowy Zwornik 2013-07-28 Podrobnosti
Warianty Małolata (start Wędrówką Dusz) Kazalnica Mięguszowiecka VII- 2013-07-28 Podrobnosti
Polska Droga Galeria Gankowa V 2013-07-27 Podrobnosti
Pulp Fiction Kościelec IX- 2013-07-27 Podrobnosti
Sprężyna Kościelec VI 2013-07-27 Podrobnosti
Prawi Wrześniacy Zamarła Turnia VI 2013-07-27 Podrobnosti
Cesta cez knihu Skrajna Rzeżuchowa Turnia V 2013-07-27 Podrobnosti
Droga pierwszych zdobywców Krywań IV 2013-07-27 Podrobnosti
Prawy Motyka Mały Lodowy Szczyt V 2013-07-27 Podrobnosti
Grań Hrubego Hruby Wierch II 2013-07-27 Podrobnosti
Gálfy-Urbanovič Wielicka Baszta V+ 2013-07-27 Podrobnosti
Słanisławski Galeria Gankowa V+ 2013-07-27 Podrobnosti
Klasyczna Mnich IV+ 2013-07-27 Podrobnosti
Lewy Puskas Kieżmarski Szczyt IV 2013-07-26 Podrobnosti

Stránky