Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 3326 - 3350
Spolu: 3693
Napr., 2021-09-20
Napr., 2021-09-20
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cesta Miejsce Obťažnosť Dátumzoradiť vzostupne Akčné
Komarnicki (WHP: 2631, 2637E) Wielki Kościół II 2013-09-28 Podrobnosti
Mięguszowiecka Grań Mięguszowiecki Szczyt Wielki IV 2013-09-14 Podrobnosti
Motyka Mały Lodowy Szczyt V 2013-09-10 Podrobnosti
GGTW: Wschodnie Żelazne Wrota - Zachodnie Żelazne Wrota Hruba Śnieżna Kopa, Pośrednia Śnieżna Kopa, Mała Śnieżna Kopa IV 2013-09-10 Podrobnosti
Zachodnia grań Mały Ganek IV 2013-09-10 Podrobnosti
Filar Puskasa Czarny Szczyt IV 2013-09-10 Podrobnosti
Motyka Zamarła Turnia V 2013-09-08 Podrobnosti
Narovnanie piliera Czarny Szczyt V 2013-09-08 Podrobnosti
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia V 2013-09-08 Podrobnosti
Środkiem ściany czołowej pn.-wsch. filara Zadnia Garajowa Turnia V 2013-09-08 Podrobnosti
Prawy Heinrich Zamarła Turnia VII- 2013-09-08 Podrobnosti
Dieška-Halás-Marek Osterwa VII- 2013-09-08 Podrobnosti
Klasyczna Galeria Gankowa IV 2013-09-08 Podrobnosti
Zacięcie Mogielnickich Mnich V+ 2013-09-08 Podrobnosti
Setka Zadni Kościelec IV 2013-09-08 Podrobnosti
Prawy Puskas Kieżmarski Szczyt V+ 2013-09-08 Podrobnosti
Wielkie Zacięcie Kieżmarski Szczyt VI+ 2013-09-08 Podrobnosti
Lobby Instruktorskie Kościelec VII 2013-09-08 Podrobnosti
Filar Leporowskiego Kozi Wierch V 2013-09-08 Podrobnosti
Sprężyna Kościelec VI+ 2013-09-08 Podrobnosti
Filar Puskasa Wołowa Turnia VI+ 2013-09-08 Podrobnosti
Hviezdova cesta Wołowa Turnia VI 2013-09-08 Podrobnosti
Orłowski Galeria Gankowa VI 2013-09-08 Podrobnosti
Filar z obejściem (górny wariant) Kazalnica Mięguszowiecka VII+ 2013-09-07 Podrobnosti
Filar Čihuli Batyżowiecki Szczyt V+ 2013-09-07 Podrobnosti

Stránky