Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 3451 - 3475
Spolu: 3693
Napr., 2021-09-20
Napr., 2021-09-20
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cesta Miejsce Obťažnosť Dátumzoradiť vzostupne Akčné
Hokejka Łomnica VII- 2013-08-16 Podrobnosti
Trawers masywu Lodowy Szczyt 2013-08-16 Podrobnosti
Puklina v platni / Pęknięcie w płycie Łomnica VI 2013-08-16 Podrobnosti
Hokejka Łomnica VII- 2013-08-16 Podrobnosti
Stanisławski Wołowa Turnia V 2013-08-16 Podrobnosti
Kutta Batyżowiecki Szczyt V- 2013-08-16 Podrobnosti
Wschodni filar Dzika Turnia V 2013-08-16 Podrobnosti
Żleb Goetlów Rysy III 2013-08-16 Podrobnosti
Stanisławski Gerlach IV 2013-08-15 Podrobnosti
Filar Puskasa Galeria Gankowa V 2013-08-15 Podrobnosti
GGTW: Przełęcz pod Kopą - Biała Ławka Lodowy Szczyt IV 2013-08-15 Podrobnosti
Wielkie Zacięcie Kieżmarski Szczyt VI 2013-08-15 Podrobnosti
Správny čas Osterwa VIII- 2013-08-15 Podrobnosti
Dieška-Halás-Marek Osterwa VII- 2013-08-15 Podrobnosti
Häberlein Żabi Koń IV 2013-08-15 Podrobnosti
Kutta Batyżowiecki Szczyt V- 2013-08-15 Podrobnosti
Wschodnia Grań Żabi Koń IV 2013-08-15 Podrobnosti
Stanisławski Wołowa Turnia V 2013-08-15 Podrobnosti
GGTB: Zdziarska Przełęcz - Przełęcz pod Kopą Hawrań 2013-08-15 Podrobnosti
GGTW: Przełęcz pod Kopą - Polski Grzebień Lodowy Szczyt IV 2013-08-15 Podrobnosti
Północny Filar Świnica IV 2013-08-15 Podrobnosti
Pšendova cesta Łomnica VII- 2013-08-15 Podrobnosti
Motyka Zamarła Turnia V 2013-08-15 Podrobnosti
Wschodnia Grań Żabi Koń IV 2013-08-14 Podrobnosti
Załupa H, Gnojek Kościelec, Zadni Kościelec III 2013-08-14 Podrobnosti

Stránky