Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Jaworowa
Miejsce: 
Śnieżny Szczyt
Nazwa drogi: 
Dolina Śnieżna / Ľadové dolinky
Wycena: 
III
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Wycena uzupełniająca: 
WI 3/4, II-III
Czas: 
8h
Data: 
2013-12-30
Kto: 
K.Húserkova, M.Červienka