Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Białej Wody
Miejsce: 
Mały Młynarz
Nazwa drogi: 
Sprężyna
Wycena: 
VI
Data: 
2023-08-13
Kto: 
Iwona Górowska, Mateusz Górowski
Klub: 
GOPR Bieszczady