Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Ściana pod Skokiem
Nazwa drogi: 
Stredom Platne
Wycena: 
IV+
Styl: 
Os
Data: 
2023-08-15
Uwagi: 
3 wyciąg słowackie 4+, ciekawe i ładne
Kto: 
Aluth & Mario
Klub: 
Wieżos