Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Mnich
Nazwa drogi: 
Rokokowa Kokota
Wycena: 
IX
Styl: 
RP
Data: 
2013-07-28
Uwagi: 
Wyciągi 1. M (FA), 2. M (RP), 3. J (OS)
Kto: 
Michał Matrejek, Jakub Kłobut