Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Gąsienicowa
Miejsce: 
Próg Kotła Kościelcowego
Nazwa drogi: 
Kliś
Wycena: 
IV+
Styl: 
OS
Data: 
2021-03-15
Uwagi: 
1 wyciąg III, 2 wyciąg II m. IV, 3 wyciąg IV+. Zejście pierwszym żlebem orograficznie na lewo.
Kto: 
Jakub Brzosko, Dawid Byledbał
Klub: 
KW Zakopane