Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Gąsienicowa
Miejsce: 
Kościelec
Nazwa drogi: 
Stanisławski
Wycena: 
V+
Wycena uzupełniająca: 
M5+
Czas: 
3,5
Data: 
2021-03-03
Uwagi: 
Pierwszy wyciąg (ok. M5) czystko skalny, raki i dziaby przeszkadzają. Drugi wyciąg (ok. M5+) z polewką lodową w kominie i dość dobrym lodzie na wyjściu. Trzeci w zacięciu skalnym z fajną nitką lodową, ok. M5 choć dość ciągowo. Czwarty w zależności od wariantu ok. M4. Ciepło i słonecznie, pod ścianą betony a płyty suche jak pieprz.
Kto: 
Andrzej Ficek, Szymon Podosek
Klub: 
KW Bielsko-Biała