Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Czołówka MSW
Nazwa drogi: 
Czarne Zaciecie
Wycena: 
VII
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Wycena uzupełniająca: 
m7+/8-
Styl: 
RP
Czas: 
8h
Data: 
2021-02-27
Uwagi: 
Kruksowy wyciag OS, RP wariant na gorze przez balder za m6
Kto: 
Paweł Górka, Krzysztof Buławski
Klub: 
KW Kraków