Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Gąsienicowa
Miejsce: 
Skrajny Granat
Nazwa drogi: 
Środkowe Żebro
Wycena: 
IV
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Styl: 
OS
Czas: 
3.5h
Data: 
2020-12-12
Kto: 
Warmuz R, Warmuz B
Klub: 
KW Wawa