Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Jastrzębia
Miejsce: 
Mały Kołowy Szczyt
Nazwa drogi: 
Motyka
Wycena: 
VI-
Styl: 
OS
Data: 
2020-09-10
Uwagi: 
WHP 3676. Duże nagromadzenie trudności w połowie ściany. Trudności bardzo dobrze opisane w WHP. Zejście granią do Modrej Ławki i następnie parszywym żlebem (głównie orograficznie z lewej strony) do doliny Jastrzębiej. W połowie zejścia żlebem zaczęło padać i wybraliśmy zjazd do mniej stromej części (zostawiliśmy kilka metrów repa z mailonem.
Kto: 
Dawid Byledbał, Łukasz Kołodziej
Klub: 
KW Zakopane, KW Katowice