Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pusta
Miejsce: 
Zamarła Turnia
Nazwa drogi: 
Pasieka
Wycena: 
IX+
Wycena uzupełniająca: 
IX+
Styl: 
RP(2go)
Czas: 
5
Data: 
2020-09-12
Uwagi: 
Pierwsze powtórzenie drogi.Janek Gurba(16 lat) który prowadził wszystkie wyciągi potwierdza ich wyceny Pierwszy VII+ OS, drugi IX+ RP(2go) częściowo trad- małe kości i mechaniki, trzeci IX RP(2-go), ostatni-łatwo na pik. Piękna i urozmaicona propozycja,ale mocna.
Kto: 
Jasiek Gurba,Jerzy Gurba
Klub: 
KW Nowy Sącz