Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Ciężka
Miejsce: 
Rysy
Nazwa drogi: 
Žľabom + Ľadopád Hurtík-Kulhavý
Wycena uzupełniająca: 
WI3/3+
Styl: 
OS
Czas: 
6h
Data: 
2020-01-18
Kto: 
Patrycja Glowacka, Martin Janáček