Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Ciężka
Miejsce: 
Próg Doliny Ciężkiej
Nazwa drogi: 
Alternatívny ľad
Wycena: 
VI
Wycena uzupełniająca: 
WI5, M4
Data: 
2018-02-16
Kto: 
O.Húserka, D.Myslivec, M.Červienka