Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Dzika
Miejsce: 
Czarny Szczyt
Nazwa drogi: 
Filar Puskasa
Data: 
2017-08-16
Kto: 
Kasia i Tomek Gawłowscy