Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rumanowa
Miejsce: 
Wysoka
Nazwa drogi: 
Motyka
Wycena uzupełniająca: 
III-IV?
Styl: 
OS
Czas: 
1.30
Data: 
2017-03-25
Kto: 
Karol Kosiorek + Grzegorz Rutkowski
Klub: 
niezrzeszony i KWW