Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Dzika
Miejsce: 
Czarny Szczyt
Nazwa drogi: 
Šádek
Wycena: 
IV+
Data: 
2014-06-28
Kto: 
K.Huserkova, M.Cervienka