Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 2545
Np. 2018-10-19
Np. 2018-10-19
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Festiwal Granitu, Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia V 2013-06-17 Szczegóły
Motyka Mały Lodowy Szczyt V 2016-07-10 Szczegóły
Filar Leporowskiego Kozi Wierch V+ 2014-12-19 Szczegóły
Bladym świtem Bula pod Bańdziochem VI+ 2018-02-08 Szczegóły
Dolny Grosz Sławkowski Szczyt III 2014-01-05 Szczegóły
Šaman Szarpane Turnie VIII 2016-10-01 Szczegóły
Wielkie Zacięcie Kieżmarski Szczyt VI+ 2015-07-04 Szczegóły
Májová cesta Osterwa VII- 2018-09-16 Szczegóły
Droga Sadka (Šádkova cesta) Baranie Rogi IV 2015-08-30 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2017-06-08 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV+ 2014-07-04 Szczegóły
Gnojek Kościelec III 2013-08-02 Szczegóły
Złoty Komin Sławkowski Szczyt VI+ 2016-03-19 Szczegóły
Pośredni Filar Gerlach V 2014-09-18 Szczegóły
American Beauty Mnich VIII+ 2017-09-10 Szczegóły
Prawy Puskas Kieżmarski Szczyt V+ 2013-10-12 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV 2016-08-28 Szczegóły
Kuluar Kurtyki Próg Mnichowy III 2015-04-22 Szczegóły
Kaczy Mur Żłobisty Szczyt, Rumanowy Szczyt, Ganek, Pośredni Ganek, Mały Ganek II 2018-08-04 Szczegóły
Klasyczna Mięguszowiecki Szczyt Wielki III 2014-03-29 Szczegóły
Komínom a žľabom Skrajna Garajowa Ławka 2017-02-19 Szczegóły
Plskova Cesta Szarpane Turnie VI 2015-08-07 Szczegóły
Setka Zadni Kościelec IV 2013-08-17 Szczegóły
 Franková - Bobovčák z wariantem Młynickie Solisko III 2015-12-30 Szczegóły
Cez výlom Wielicka Baszta V 2014-08-17 Szczegóły

Strony