Przejście w Tatrach

 

Podpora iniciativy „Tatranské výstupy”

My, níže podepsaní, deklarujeme podporu a pomoc iniciativě „Tatranské výstupy” a to zejména:

Tvorbu databáze výstupů, dokumentujících horolezeckou činnost v celých Tatrach, jak polských, tak i slovenských s cílem vytvoření obrazu činnosti klubů, oddílů i jednotlivců. Tak, abychom dokázali zmapovat aktuální vývoj a úroveň horolezectví, jeskyňářství a skialpinismu v Tatrách.

Uvědomujeme si historický charakter tohoto projektu a také roli Tater v životě regionu, stejně jako v životě lidí, kterým jsou blízké. Svojí podporou se chceme přičinit k popularizaci iniciativy „Tatranských výstupů” což pomůže při získávání prostředků na její pokračování a další činnosti :

- Získávání nástrojů a přijímání účinných opatření pro aktualizaci a archivizaci databáze.
- Usnadnění výměny informací mezi osobami, uskutečňujícími výstupy.
- Popularizace horolezeckých výstupů v Tatrách.
- Aktualizace topografii stěn, výstupů, vydávání průvodců.
- Archivace fotografií, obrázků, zpráv, příběhů, vydávání knih.

Tak, jak Tatry po staletí formovaly duchovní život lidí v nich přítomných, tak i ti, kteří v Tatrách nechávají část sebe, spoluvytvářejí duchovní rozměr Tater.
Tak, jak Tatry jsou srdcem regionu, tak ti, kteří do nich pronikají nejhlouběji, oživují srdce Tater, přinášejíce je v sobě a dávajíce druhým.
Chceme zachovat v paměti nejen lidi, kteří jsou v horách zanechají svou stopu, ale také měnící se pod vlivem těchto lidí obraz Tater.

 

Adam Śmiałkowski