Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Wielicka
Miejsce: 
Wielicka Baszta
Název silnice: 
Vzpomínka na Bimba
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Wycena uzupełniająca: 
M9-
Styl: 
PP
Dátum: 
2012-03-17
Pozornost: 
volny prelez: M3 OS, M9- FL, VI+ PP, V OS, VI+ OS, V OS, IV OS
Kdo: 
Svingal, Zvara