Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Gąsienicowa
Miejsce: 
Zadni Granat
Název silnice: 
Żleb Staniszewskiego
Ocenění: 
III
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Wycena uzupełniająca: 
WI3
Styl: 
OS
Čas: 
5h
Dátum: 
2024-03-17
Pozornost: 
W dolnej części żlebu łatwiejsze fragmenty w dobrym firnie, ale na kluczowym wyciągu w najstromszym miejscu tylko mały placek lodu i nieco za miękki śnieg – w zastanych warunkach WI3 z długim odcinkiem bez asekuracji. W górnej części głęboki śnieg - kończymy żmudnie odśnieżając grań na Filarze Staszla. Szczegóły -> https://www.climber.com.pl/?strona=post&id=621.
Kdo: 
Andrzej Ficek, Łukasz Misiakiewicz
Klub: 
KW Bielsko-Biała + NZ