Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Łomnicka
Miejsce: 
Huncowski Szczyt
Název silnice: 
Spiska cesta
Ocenění: 
IV
Wycena uzupełniająca: 
M5-
Styl: 
OS
Čas: 
6
Dátum: 
2024-02-21
Pozornost: 
Wymagające warunki. Dużo śniegu po nocnym opadzie, również na kluczowych płytach.
Kdo: 
Dawid Byledbał, Rafał Szmyd
Klub: 
KW Zakopane, KW Kraków