Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Mięguszowiecka
Miejsce: 
Osterwa
Název silnice: 
Shangri La
Ocenění: 
VIII
Styl: 
RP
Dátum: 
2023-09-15
Pozornost: 
L1 VII OS, L2 VIII RP, L3 VIII- OS
Kdo: 
Adam Morawiec, Kamil Żmija