Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Bielskie
Dolina: 
Bielskiego Potoku
Miejsce: 
Hawrań
Název silnice: 
Nienazwany żleb spadający do Strzystarskiego Żlebu
Skala: 
S - skala skitury Życzkowskiego
Wycena uzupełniająca: 
S3
Dátum: 
2013-03-05
Pozornost: 
Brak danych o wcześniejszym zjeździe, stąd wycena jest jedynie propozycją.
Kdo: 
Greg