Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Białej Wody
Miejsce: 
Mały Młynarz
Název silnice: 
Sprężyna
Ocenění: 
VI
Dátum: 
2023-08-13
Kdo: 
Iwona Górowska, Mateusz Górowski
Klub: 
GOPR Bieszczady